ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความชื่นชอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความชื่นชอบ*, -ความชื่นชอบ-

ความชื่นชอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชื่นชอบ (n.) zeal for something See also: interest, keenness, fondness, liking, affection Syn. ความชื่นชม, ความชอบ Ops. ความเกลียด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
xenophilia (n.) ความชื่นชอบชาวต่างชาติ
lapse from grace (phrv.) หมดความชื่นชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Marked fondness for games of chance.ความชื่นชอบอันโดดเด่นสำหรับเกมส์แห่งโอกาส
His penchant for the bottle cut his career short.ความชื่นชอบในการดื่มของเขาทำให้อนาคตดับวูบ
The Sisters have taken quite a liking to you.น้องสาวได้รับความชื่นชอบมากกับคุณ
And his admiration became our anthem.และความชื่นชอบของเค้า กลายเป็นเพลงชาติ
Clothes, hair, speaking style, likeability...เสื้อผ้า, ผม, การพูด, ความชื่นชอบ
It's all the rage among younger men.สินค้าชิ้นนี้ได้รับความชื่นชอบจากกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นเลยนะคะ
"Hey, thanks for liking my song."เฮ้ขอบคุณสำหรับความชื่นชอบเพลงของฉัน.
Well, his passion for baseball raised some eyebrows.แล้ว ความชื่นชอบในกีฬาเบสบอลของเขา ก็น่าแปลกใจอยู่
He has neither crown nor gold nor favor with the Gods.เงินหรือความชื่นชอบ จากทวยเทพ
Now, Kate, you mentioned liking your old school.ตอนนี้, เคทเธอพูดถึงความชื่นชอบในโรงเรียนเก่าของเธอ
She wanted him silenced, so she saw an opportunity in her new husband's fondness for teenage virgins.เธอต้องการให้เขาเงียบ แล้วเธอก็เห็นถึงโอกาสจากความชื่นชอบของสามีใหม่ ด้วยพรหมจรรย์ของสาวแรกรุ่น
I will decide in favor of whichever side irritates me the least.ฉันจะติดสินด้วยความชื่นชอบ ไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตาม ที่รบกวนฉันน้อยที่สุด
Apart from your fondness for my gloves, what made you decide to call me again?นอกจากความชื่นชอบในถุงมือของผมแล้ว อะไรทำให้คุณโทรหาผมอีก ผมไม่ได้พูดดีกับคุณเลยสักนิด
Likability is so... subjective.“ความชื่นชอบ” คือ... เป็นความคิดส่วนตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความชื่นชอบ
Back to top