ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คราวหลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คราวหลัง*, -คราวหลัง-

คราวหลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คราวหลัง (adv.) next time See also: from now on, from now then, from this time on Syn. คราวหน้าคราวหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Well, it’s been nice talking to youดีจังที่ได้พูดคุยกับคุณ แล้วเจอกันคราวหลังนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Next time, I'll just-- no, you know what?คราวหลัง ฉันจะ... ไม่ คุณรู้อะไรมั๊ย คราวหน้า ฉันก็จะทำเหมือนเดิม
Next time, just ask.คราวหลัง, ขอให้ถามด้วยนะ
Next time, use the back door.คราวหลังควรใช้ แบคดอร์
Next time leave the scheming to the experts.คราวหลังจะถามผู้เชี่ยวชาญละกัน
Next time I have a hankering to wash down a D-cell battery with a jar of old pickle juice,คราวหลังถ้าฉันจะล้างถ่านไฟฉาย ด้วยโถแตงกวาดอง
Well, next time you make a joke, nudge me in the ribs or, like, honk a horn or something.คราวหลังถ้าเธอจะเล่นมุข ก็น่าจะส่งสัญญาณ แบบเขย่าซี่โครงฉัน หรือบีบแตรหรืออะไรก็ได้
Don't you dare take the Lord's name in vain.คราวหลังถ้าแม่คุยกับปีศาจอีก
Let us do yours next time.คราวหลังมาทำกับร้านเราสิ
You fuckin' forage next time.คราวหลังมาเฝ้ายามเลยแก..
You need to be more careful with your keys.คราวหลังระวังให้มากกว่านี้หน่อยนะ.
Put something in front of the door when you shower!คราวหลังหาผ้ามาเช็ดได้ไหม
Maybe we should do this another time.เราน่าจะทำนี่คราวหลังมากกว่านะ
I'll read some more later.เดี๋ยวผมจะอ่านต่ออีกคราวหลังนะ
Maybe some other time, when my shirt isn't see-through.เอาไว้คราวหลัง ตอนเสื้อไม่บาง อย่างนี้
Let's try that restaurant some time.ไว้คราวหลังไปลองภัตตาคารนั้นดูบ้างนะ
This must be very difficult for you. How about I-I come back another time?นี้อาจเป็นเรื่องยากสำหรับคุณ เอาเป็นว่าผมจะกลับมาคราวหลัง?
How can you ask me to unclog the toilet while I'm teaching the kids? You're asking me to clear it up when it's yours?นี่น่ะหรือเรื่องใหญ่ที่ว่าน่ะ ไว้ฉันค่อยทำคราวหลังก็ได้
Somebody wants information, next time anything happens... relevent to Johnson, I want to know right away.มีบางคนต้องการข้อมูล คราวหลังขอเป็นเรื่อง.. ที่เกี่ยวกับจอร์นสัน ฉันต้องการรู้ทั้งหมด
Let's do it later. I'll do it later for sure.ไว้คราวหลังเถอะ ชั้นจะทำแน่นอน
You should try and be more careful in the future.คราวหน้าคราวหลังระวังหน่อยนะ
Well, good. Well, the next time you want to waste my time with stupid questions, don't.ดี งั้นคราวหลังอย่าเสียเวลา ถามคำถามโง่ๆกับฉันอีก...
You got to be careful, alright?คราวหน้าคราวหลังต้องระวังรู้มั้ย
Maybe we can come back later ...ไว้เรากลับมาคราวหลังก็ได้
Do you want to see the movie?ไว้คราวหลัง... เธออยากดูเรื่องนี้ที่เป็นหนังหรือเปล่า
We also don't want to waste our time because of vitamins, so please don't do anything suspicious for no particular reason from now on.ใช่.. พวกเราไม่อยากเสียเวลากลับแค่เรื่องวิตามินนี่หลอก ดังนั้นคราวหลังก็อย่าได้สร้างปัญหาอะไรอีกล่ะ
Let's meet some other time.ค่อยเจอกันคราวหลังแล้วกัน
We'll do it another time. Soon.ไว้คราวหลังนะ ไม่ช้าหรอก
If you don't feel comfortable riding, we can always hang out another time.ถ้าเธอรู้สึกไม่สะบายกับการขี่ม้า เราไปเที่ยวด้วยกันคราวหลังก็ได้นะ
Hey, anyhow, I'm working right now, so I'll talk to you later.นี่ ฉันต้องไปทำงานก่อนแล้ว แล้วเราค่อยคุยกันต่อคราวหลัง
Yah! Wear pants that fit next time.นี่ คราวหลังใส่กางเกงที่พอดีกว่านี้หน่อยนะ
It's not gonna be, "Oh, sorry, Blue, we won't do it again. " We'll be dead.ไม่ต้องขอร้อง "โอ้ขอโทษนะบลู คราวหลังจะไม่ทำอีกแล้ว" เพราะเราจะตายกันหมด
And next time, you're picking her. Come on, Sook.และคราวหลัง นายต้องให้เธอเล่น ไปเถอะ ซุก
I'll try and bring you a fangbanger later.ฉันจะพยายามให้เธอเป็นเพื่อนเขี้ยว คราวหลังละกัน
Uh, I'm kind of busy. Maybe later.เอ่อ ผมกำลังยุ่งอยู่น่ะ เอาไว้คราวหลังแล้วกัน
Oh, uh, later, Oliver.โอ้ เอาไว้คราวหลังนะ โอลิเวอร์
What? Later.อะไรเนี่ย ไว้คราวหลัง
Just next time, wait for the ump to make a call.แต่คราวหลังต้องรอให้กรรมการตัดสินก่อนนะ
I'll tell you about it later, ok?ผมจะเล่าให้ฟังคราวหลังนะครับ โอเค?
Some other time, then.งั้นไว้คราวหลังก็ได้
No, I can't. See you.ไม่ค่ะ ไม่ได้ ไว้เจอกันคราวหลังนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คราวหลัง
Back to top