ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขนมพาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขนมพาย*, -ขนมพาย-

ขนมพาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมพาย (n.) pie
English-Thai: HOPE Dictionary
pattie(แพท'ที) n. ขนมพาย (pie) เล็ก ๆ
patty(แพท'ที) n. ขนมพาย (pie) เล็ก ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
patty(n) ขนมพาย
pie(n) ขนมพาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pie (n.) ขนมพาย See also: พาย, ขนมยัดไส้ที่มีเปลือกกรอบ
patty (n.) ขนมพายชิ้นเล็กๆ See also: ขนมปิ้งหรือขนมอบยัดไส้ Syn. cake, pastry, pie
puff (n.) ขนมพายที่มีไส้
potpie (n.) ขนมพายยัดไส้เนื้อและผัก
tart (n.) ขนมพายไส้ต่างๆ See also: ทาร์ต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some pie you can slice?ขนมพายที่เธอหั่นเป็นชิ้นๆได้เหรอ
DEAR, PIE-EYED, PIE-EATING BETTY.โธ่ ขนมพายลูกตา \\\ กินขนมต่อไปเถอะ
He did the same thing to your wife and son.ฉกเอาขนมพายไปจากความทรงจำของคุณ
You gotta stop, though, I'm telling you.เขาไม่อยากแหย่นิ้วเข้าไปในชิ้นขนมพาย ... อู้วว
I look like a lemon meringue pie.ฉันดูเหมือน ขนมพายอบเลม่อน
Or sweetheart or cutie pie or doll-face.หรือ ยอดยาหยี หรือจะ ขนมพายคิกขุ หรือ หน้าตุ๊กตาจิ้มลิ้ม
Even after you knew what I was, you still came to my house, fixed my door, brought me pie and a quilt, and that took guts.แม้แต่หลังจากที่นายรู้ว่าฉันเป็นใคร นายก็ยังคงมาบ้านฉัน มาซ่อมประตู,เอาขนมพายกับผ้านวมมาให้
Dig in, everybody, and then we'll have pillow fights and ghost stories and prayer circles and back rubs.นี่เรืยกว่านิ้ว แค่ล้วงมันเข้าไปในรูขนมพายของเธอ
Opponents, led by Councilman Barry Tilden, claim the plan is a "Pie in the Big Sky idea"ที่นำโดย สมาชิกสภา แบร์รี่ ทิลเดน อ้างแผนการ "ไอเดียขนมพายในฟ้ากว้าง"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขนมพาย
Back to top