ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเล่นสนุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเล่นสนุก*, -การเล่นสนุก-

การเล่นสนุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเล่นสนุก (n.) amusement See also: entertainment
English-Thai: HOPE Dictionary
lark(ลาร์คฺ) n. นกเล็กร้องเพราะชนิดหนึ่ง,การเล่นสนุก,ความสนุกสนาน,การกระโดดโลดเต้น vi. สนุกสนาน,เล่นซน
ploy(พลอย) n. วิธีการ,แผน,การเล่นสนุกสนาน,การงาน,กิจกรรม vt.,vi. แปรขบวน, Syn. maneuver,stratagem
English-Thai: Nontri Dictionary
frolic(n) ความสนุกสนาน,การเล่นสนุก,การกระโดดโลดเต้น,การหยอกเย้า
lark(n) นกล้าค,ความสนุกสนาน,การเล่นสนุก,การกระโดดโลดเต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lark (n.) การเล่นสนุก See also: ความสนุกสนาน, การกระโดดโลดเต้น Syn. amusement, leisure, play
fun and games (idm.) การเล่นสนุก (คำไม่เป็นทางการ)
spree (n.) การเล่นสนุกสนาน See also: การหาความสำราญ Syn. frolic, revel
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's good to have fun, but...การเล่นสนุกมันก็ดี แ่ต่...
I mean, he's just having a little fun, lynette.หมายถึง, เขาแค่ต้องการเล่นสนุกๆ น่าลินเนต
THAT'S 300 MILES AWAY FROM ROYAL.ถูกต้อง และหลังจากการเล่นสนุกเล็ก ๆ น้อย ๆ ครั้งนั้น
Then, when she's done having her fun with you, she's gonna come running to me, because I'm a grownup, and I have a real job.แล้วพอ เธอเบื่อการเล่นสนุกกับคุณแบบนั้น เธอก็จะ วิ่งมาหาผม เพราะผมดูเป็นผู้ใหญ่กว่า และมีงานทำจริงจัง
You're just another puppet in the Grayson family play.นายก็แค่หุ่นเชิด ในการเล่นสนุก ของครอบครัวเกรย์สัน
The name of your latest dalliance is of little concern to me.ชื่อที่ท่านใช้เพื่อการเล่นสนุกล่าสุดของท่าน มันสร้างความกังวลใจเล็กน้อยให้แก่ข้า
No more playing on the porch with the puppies. You're a big dog now.ไม่ใช่การเล่นสนุกๆ แบบลูกหมา ตอนนี้คุณเป็นหมาใหญ่แล้ว
My sister gets attached to her playthings, so I must insist she stay.น้องสาวของฉัน ติดใจการเล่นสนุกของเธอ ดังนั้นฉันขอยืนยันว่าแม่นายต้องอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเล่นสนุก
Back to top