ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเล็ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเล็ง*, -การเล็ง-

การเล็ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเล็ง (n.) gaze See also: stare, gape, steady look Syn. การจ้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
aim(เอม) vt.,vi.,n. เล็ง, เข้าหา, มุ่งหมาย, จุดประสงค์, ความมุ่งหมาย, การเล็งเป้า. -aimer n. -aimful adj -aimless adj. -aimlessness n., Syn. mark, goal, aspiration)
direction(ดิเรค'เชิน,ไดเรค'เชิน) n.การชี้ทาง,ทิศทาง,การบัญชา,การควบคุม,การเล็ง,การจ่าหน้าซอง,การมุ่งหมาย,ชื่อและตำบลที่อยู่ของผู้รับ, Syn. way,aim
English-Thai: Nontri Dictionary
aim(n) การเล็ง,จุดประสงค์,จุดมุ่งหมาย
sight(n) สายตา,การเห็น,ภาพ,สิ่งที่เห็น,การเล็ง,การสังเกต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aim (n.) การเล็ง
aim (n.) ทักษะการเล็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You just patch it for wind and elevation, and hit enter.การเล็งคุณควรคำนึงถึงแรงลมด้วย ก่อนยิงนะ
I guess the automatic siding works.- การเล็งแบบอัตโนมัติได้ผลนะ
You know, plants have the ability to target specific threats.พืชมีความสามารถในการเล็งไปที่การคุมคามได้
First, Akiyoshi Kanako-san took aim at Matsushita-san from a distance...ตอนแรก อาคิโยชิ คานาโกะซัง... ...ทำการเล็งไปที่มัทสึชิตะซังจากระยะ...
Highly unlikely, given that aiming a firearm involves your cerebellum and occipital lobe, while your brain tumor was temporoparietal.ไม่ใช่อย่างนั้นแน่ การเล็งเป้าสัมพันธ์ กับสมองส่วนที่สั่งการให้เคลื่อนไหว และสมองส่วนหลัง ขณะที่เนื้องอกในสมองของคุณ อยู่บริเวณส่วนขมับ
Bring them back at gunpoint?นำพวกเขากลับมาการเล็งปืนใส่น่ะเหรอ
First you want to kick the military out, and now you want us rounding people up at gunpoint.ครั้งแรก นายอยากจะไล่ทหารออกไป แล้วตอนนี้ ต้องการใช้ทหารจัดการผู้คนอีก ด้วย การเล็งปืนใส่
I think my aim is actually improving.ฉันคิดว่าการเล็งของฉันมันพัฒนาขึ้นนะ
Let me assure this group and any group that would endeavor to enhance their global profile by setting its sights on America, you will not win.ผมให้คำมั่นว่ากลุ่มนี้หรือกลุ่มไหนๆ ที่พยายามแผ่อำนาจไปทั่วโลก ด้วยการเล็งมาที่อเมริกา
In an ambush, shoot for the knees.ในการเล็ง, มุ่งไปที่เข่า
What's it like to look through the scope, to play God?เป็นยังไงบ้างล่ะ การเล็งผ่านลำกล้องปืน เหมือนพระเจ้าเลยใช่ไหมล่ะ
Is it just me, or is the shooting of a potential city leader feeling a little ghosty?มีแค่ผมหรือไง,หรืมีการเล็ง\ ผู้มีคุณสมบัติพร้อมที่เป็นผู้นำของเมืองไว้ รู้สึกเหมือนกับสกปรกนิดๆและก็ว่างเปล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเล็ง
Back to top