ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การพนัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การพนัน*, -การพนัน-

การพนัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การพนัน (n.) gamble See also: bet, wager, game Syn. การเสี่ยงโชค, การเดิมพัน
English-Thai: HOPE Dictionary
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
bet(เบท) {bet/betted,bet/betted,betting,bets} vt..vi. พนัน,ขันต่อ,ต่อ,กล้าคาดคะเน,ใช้ n. สิ่งของหรือเงินที่ใช้ในการพนันหรือขันต่อ,การวางเดิมพัน,ทางเลือกอย่างอื่น, Syn. gamble,risk
casino(คะซี'โน) n. บ่อนการพนัน,โรงบ่อน,อาคารหรือห้องใหญ่สำหรับการประชุมหรือเต้นรำ,
croupier(คร'เพียร์) n. คนเก็บเงินและจ่ายเงินที่โต๊ะการพนัน,ผู้ช่วยเจ้าภาพงานเลี้ยง
disorderly housen. บ้านโสเภณี,สถานที่การพนัน
em dash(เอ็มแดช) เป็นอักษรพิเศษตัวหนึ่งที่ใช้ในการพิมพ์ มีลักษณะเป็นขีดยาวเท่า ๆ กับอักษร M หรือเครื่องหมาย hyphen 2 ตัวพิมพ์ติด ๆ กัน (--) โดยปกติ จะใช้เพื่อแสดงว่าต้องการเน้นข้อความนั้น ๆ เช่น " การ เล่นกอล์ฟเป็นการพนันอย่างหนึ่ง -- การพนันที่เป็นที่นิยมมากเสียด้วย " ดู en dash เปรียบเทียบ
gamble(แกม'เบิล) {gambled,gambling,gambles} vi. พนัน,เล่นการพนัน,พนันขันต่อ,เสี่ยงโชค. vt. สูญเสียจากการพนัน,พนันขันต่อ. n. การพนัน,การเสี่ยงโชค., See also: gambler n., Syn. wager,bet,play,game
game of chancen. การพนันที่ขึ้นอยู่กับโชคมากกว่าขึ้นอยู่กับความสามารถ
gamester(เกม'สเทอะ) n. ผู้ชอบเล่นการพนัน,นักการพนัน, Syn. gambler
gaming(เก'มิง) n. การเล่นการพนัน. adj. เกี่ยวกับการพนัน, Syn. gambling
jackpotn. เงินกองกลางที่พอกขึ้นในการเล่นการพนันหรือโป๊กเกอร์รางวัลใหญ่,รางวัลที่หนึ่ง,เงินพนันจำนวนมาก. -Phr. (hit the jackpot ประสบความสำเร็จมาก,ประสบโชคลาภอย่างกะทันหัน), Syn. jack pot
odds(ออดซ) n.,pl. ความเป็นต่อในการพนัน,โอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่า,ความได้เปรียบ,ปริมาณที่ดีกว่าหรือเหนือกว่า. -at odds ไม่ลงรอยกัน,ไม่เห็นด้วย. -Phr. (by all odds,by long odds,by odds อย่างไม่ต้องสงสัย,แน่นอน,ในทุกกรณี)
player(เพล'เออะ) n. ผู้เล่น,นักกีฬา,ผู้บรรเลงดนตรี,เครื่องดนตรี,ผู้เล่นการพนัน
pool(พูล) n.,vt. (ทำให้เป็น) แอ่งน้ำ,สระน้ำ,บ่อน้ำ,กองเลือด n. เงินกองกลางในการพนัน,เงินเดิมพันทั้งหมด,เงินกงสี,จำนวนรวม,การแทงบิลเลียดที่ผู้ชนะได้เงินกองกลางทั้งหมด,ผลประโยชน์รวม,กองทุน,การรวมกำลังในการทำธุรกิจเพื่อขจัดคู่แข่งขัน vt.,vi. รวมกลุ่ม,ใส่เข้ากองกลาง
roulette(รูเลท') n. การพนันหมุนวงล้อโดยมีลูกให้ตกตามเลขหมาย,เกมพนันรูเลทท์,วงล้อเล็กมีฟันสำหรับเจาะรู (โดยเฉพาะรูดวงตราไปรษณีย์)
slot machinen. เครื่องจักรการพนันเป็นกล่องเหล็กใช้หยอดเหรียญ,เครื่องขายของอัตโนมัติโดยการหยอดเหรียญ
sporting(สพอร์ท'ทิง) adj. เกี่ยวกับการกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา,ชอบกีฬา,ชอบการพนัน,คล้ายนักกีฬา,สนใจการกีฬา,ยุติธรรม,มีน้ำใจนักกีฬา,เปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมของพ่อแม่, Syn. fair
stake(สเทด) n.,vt. (วาง) เสาหลัก,เสาเข็ม,เสาหมุด,เสาบ้าน,หลัก,หมุด,หลักปักเขต,ทั่งไม้,เงินเดิมพัน,เงินรางวัล หรือผลประโยชน์ที่จะได้,ส่วนได้เสีย,การเสี่ยง,การแข่งม้า,หุ้นผลประโยชน์,การเผาทั้งเป็น vi. เล่นการพนันขันต่อ,พนัน,, See also: stakes n. เงินเดิมพัน
wager(เว'เจอะ) n. สิ่งที่เสี่ยง,สิ่งที่พนัน,การพนันขันต่อ,การวางเดิมพัน vt. พนัน,พนันขันต่อ, See also: wagerer n., Syn. gamble,bet,stake
wideopen(ไวดฺโอ'เพิน) adj. ขยายเต็มที่,ไม่มีกฎหมายควบคุมการขายเหล้า,ความชั่ว,การพนันและอื่น ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
bet(n) การพนัน,การวางเดิมพัน
casino(n) บ่อนการพนัน,บ่อนคาสิโน
gamble(vi,vt) พนัน,เล่นการพนัน,เสี่ยงโชค
gambler(n) นักการพนัน,นักเสี่ยงโชค
gamester(n) นักการพนัน
hell(n) นรก,ขุมนรก,ยมโลก,สถานการพนัน
odds(n) ความได้เปรียบกัน,ความเป็นต่อในการพนัน
rake(n) ไม้กวาดเงินในวงการพนัน,คราด,เสาเรือ,คนเหลวไหล,คนเจ้าชู้
roulette(n) การพนันชนิดหนึ่ง
tableland(n) ที่ราบสูง,หลังคาแบน,โต๊ะเล่นการพนัน,โต๊ะอาหาร,บ่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wagerการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gambling placeสถานการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaming contractสัญญาการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keeping a gambling houseเจ้าสำนักการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gambling ; Bettingการพนัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bet (n.) การพนัน See also: วางเดิมพัน Syn. wager, gamble
betting (adj.) การพนัน
gambling (n.) การพนัน Syn. betting, staking, gaming
gaming (n.) การพนัน Syn. betting, staking
staking (n.) การพนัน Syn. betting, gaming
sweepstakes (n.) การพนัน Syn. lottery, gambling
wager (n.) การพนัน Syn. bet
flutter (n.) การพนัน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bet
flutter (sl.) การพนันม้าแข่ง
gambling game (n.) การพนันหมุนวงล้อโดยมีลูกให้ตกตามหมายเลข See also: เกมพนันรูเลทท์
roulette (n.) การพนันหมุนวงล้อโดยมีลูกให้ตกตามหมายเลข See also: เกมพนันรูเลทท์ Syn. gambling game
bank (n.) เงินที่ได้จากการเล่นการพนัน See also: เงินพนัน
betting house (n.) บ่อนการพนัน See also: บ่อนคาสิโน Syn. gambling establishment
bookie (sl.) คนรับแทง (การพนัน)
casino (n.) บ่อนการพนัน See also: บ่อนคาสิโน Syn. betting house, gambling establishment
gambling den (n.) บ่อนการพนัน See also: บ่อน Syn. gaming-house
gambling establishment (n.) บ่อนการพนัน See also: บ่อนคาสิโน Syn. betting house
gamester (n.) นักเล่นการพนัน See also: นักพนัน, คนเล่นพนัน Syn. gambler, player
gaming-house (n.) บ่อนการพนัน See also: บ่อน
piss it up the wall (sl.) ใช้เงินแบบโง่ๆ (โดยเฉพาะหมดไปกับการพนัน การดื่มเหล้า และยาเสพย์ติด) Syn. spunk it up the wall
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're usually in the form of addictions like gambling drugs or pornography.มันมักจะอยู่ในรูปของการเสพติด การพนัน การติดยา หรือติดสื่อลามก
A gamble? ! Where I'm the only one that can lose?การพนัน ซึ่งมีแต่ฉันเท่านั้นที่จะเสีย คุณโกงฉัน คุณโอลด์แมน คุณมันโจร
Gambling, tuxedos, and Bond, James Bond.การพนัน ทักซีโด และ บอนด์...
Gambling is going legal any day.การพนัน เป็นไปตามกฎหมายวันใดวันหนึ่ง.
Gambling, prostitution, bootlegging, you name it;การพนัน, การค้าประเวณี ผู้ลักลอบคือชื่อของมัน
How about, uh, we play some poker?การพนัน; ฉันคิดว่าไม่นะ
"Gambling became an addiction, and I just couldn't control it."การพนันกลายเป็นยาเสพติด และผมแค่ควบคุมมันไม่ได้
Betting on dog shows-- it's a big business.การพนันการประกวดสุนัข--เป็นธุรกิจใหญ่นะ
Gambling is like playing Mah Jongg with blank tiles.การพนันก็เหมือนกับการเล่นหม่าจงบนกระเบื้องที่ว่างเปล่า
Gambling destroyed my life--การพนันทำลายชีวิตของผม
Gambling is what you do when you're playing against the house and hoping to get Blackjack.การพนันน่ะคือสิ่งที่คุณทำ ตอนที่คุณเล่นบทหนีออกจากบ้าน แ้ล้วหวังว่าจะได้แบล็คแจ็ค
You two really do look exactly alike.การพนันนี้มันจบลงแล้ว
The bet is still on. You can't cancel it by yourself.การพนันยังคงอยู่ แกยกเลิกมันไม่ได้หรอก
A gambler can read people's thoughts clearly.การพนันสามารถอ่านความคิดของคนได้ชัดเจน
Gambling is now so prevalent among college students, it's creating serious problems with few easy answers.การพนันเป็นที่แพร่หลายในขณะนี้ดังนั้น ในหมู่นักศึกษา จะเป็นการสร้างปัญหาร้ายแรง กับคำตอบที่ง่ายไม่กี่.
Gambling is forbidden on campus.การพนันเป็นสิ่งต้องห้าม ในมหาวิทยาลัย.
Safe bet, Makris is forcing them to do this.การพนันแบบปลอดภัย เขามีอำนาจทำแบบนี้
So he gambled for support and I gave it to him. I respect his motives.ดังนั้นเขาจึงเล่นการพนันที่ให้การสนับสนุนและฉันมอบมันให้กับเขา ผมเคารพในแรงจูงใจของเขา
There was much betting, and the odds changed back and forth all night... ... and they changed the referees every four hours... ... so that the referee could get some sleep.มีการพนันมากถูกและราคา การเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดทั้ง คืน และพวกเขามีการเปลี่ยนแปลง ผู้ตัดสิน
Now we have unions and gambling, and that's great, but narcotics is the future.ตอนนี้เรามีสหภาพแรงงานและการเล่นการพนันและที่ดี แต่ยาเสพติดเป็นอนาคต
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก
Gambling with the fate of the human race.การเล่นการพนันกับชะตากรรมของเผ่าพันธุ์มนุษย์
Barley, you won your gamble. Nuclear peace for 40 years.ข้าวบาร์เลย์คุณได้รับรางวัลเล่นการพนันของคุณ สันติภาพนิวเคลียร์ 40 ปี
We're not making forward progress like real grown-up adults living our lives... because I married a gambling junkie.เราไม่ก้าวหน้าไปไหนเหมือนคนอื่น เพราะฉันดันแต่งกับคนติดการพนัน
Her husband started gambling again.ก็สามีเธอเริ่มจะติดการพนันอีกแล้ว
What was all this, some kind of... some kind of bet?ที่ผ่านมาทั้งหมดคืออะไร แค่การพนันเหรอ
It's not about that at all.แต่ว่าตอนนี้ชั้นไม่สนไอ้การพนันอะไรนั่นแล้ว
But, you don't gamble.แต่ท่านไม่ควรเล่นการพนันนะ
Betting against my mother is not a gamble.พนันกับแม่ของตนเอง มันถือเป็นการพนันสักหน่อย
What's that?แกเอาเงินไปเล่นการพนัน จนหมดตัวแล้วใช่มั๊ย
You're no differentแทนที่จะเอาเงิน ไปเล่นการพนันจนหมดตัว
Do you have any idea how frightening it is?แกไม่รู้เลยเหรอว่า การพนันมันเลวร้ายยังไง
He lost a fortune in that pyramid thingเขาเป็นญาติของฉัน เขาโชคไม่ดี เสียเงินกับการพนันจนหมดตัว
Captain, captain, there is, a card game on 49th street.ผู้กองๆ ตรงนั้น ตรงนั้นมีการเล่นไพ่การพนันตรงถนน 49 ผมคิดว่าอาจจะเป็นพวกนักต้มตุ๋น
He demanded the value of the living, which he'd gambled away within weeks.-เขาเรียกร้องมรดกส่วนของเขา -ซึ่งเอาไปเล่นการพนันหมด ภายในไม่กี่อาทิตย์
The only person you won is your daughter. Stop believing in gambling and don't believe Go Stop.สิ่งเดียวที่พ่อชนะก็คือลูกสาว เลิกหวังจากการพนันซะ แล้วก็เลิกเล่นด้วย หยุดเถอะ
Gambling's an addiction, Mr. Stanfield.นี่มันหมกมุ่นกับการพนัน, คุณ Stanfield.
I wasn't betting. I don't gamble.ฉันไม่ได้เล่นการพนัน ฉันไม่ใช่นักพนัน
I'll show you one I'm very fond of. Are you a gambling man?กลนี้ผมชอบมาก คุณชอบการพนันรึเปล่า
Nobody made you use other people's money for wager.ไม่มีใครบังคับให้คุณเอาเงินคนอื่นมาเล่นการพนัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การพนัน
Back to top