ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การตรวจตรา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การตรวจตรา*, -การตรวจตรา-

การตรวจตรา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตรวจตรา (n.) patrol See also: looking around, searching, inspection Syn. การสำรวจ
English-Thai: HOPE Dictionary
supervision(ซูเพอะวิช'เชิน) n. การดูแล,การควบคุม,การควบคุมการก่อสร้าง,การตรวจตรา
supervisory(ซูเพอไว'เซอรี) adj. เกี่ยวกับการดูแล,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการตรวจตรา., Syn. administrative
surveillance(เซอเว'เลินซฺ) n. การควบคุม,การตรวจตรา,การดูแล, Syn. watch,care,
English-Thai: Nontri Dictionary
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
censorship(n) การติชม,การตรวจหนังสือพิมพ์,การตรวจตรา,การตรวจสอบ,การเซนเซอร์
patrol(n) การลาดตระเวน,การตรวจตรา,การเดินยาม
reconnaissance(n) การลาดตระเวน,การตรวจตรา,การสำรวจ,การสอดแนม
supervision(n) การควบคุม,การดูแล,การจัดการ,การอำนวยการ,การตรวจตรา
supervisory(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการควบคุมดูแล,เกี่ยวกับการตรวจตรา
surveillance(n) ความระวังระไว,ความดูแล,การตรวจตรา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
close watch (n.) การตรวจตรา See also: การควบคุมดูแล Syn. inspection, observation, supervision
patrol (n.) การตรวจตรา See also: การลาดตระเวน, หน่วยลาดตระเวน
surveillance (n.) การตรวจตรา See also: การควบคุมดูแล Syn. inspection, observation, supervision, close watch
stakeout (n.) การตรวจตราเป็นพิเศษโดยตำรวจ Syn. surveillance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
24hour surveillance and security in every room.การตรวจตรา 24 ชั่วโมง การรักษาความปลอดภัยในทุกห้อง
Doubled air surveillanceการตรวจตราทางอากาศเป็นสองเท่า
Surveilling delivery trucks is a crap detail.การตรวจตรารถส่งของ เป็นเรื่องไร้สาระ
Stakeouts can get a little tedious.การตรวจตราเป็นพิเศษของตำรวจ สามารถทำให้เบื่อหน่ายได้
I'm in a community-watch program...ชั้นเป็นสมาชิกในโครงการตรวจตราชุมชนหน่ะค่ะ
We've been informed that you obtained a copy of the surveillance tape entered as evidence in the Lincoln Burrows trial.เราได้รับแจ้งว่า คุณได้รับเทปสำเนาการตรวจตรา หลักฐานการพยายามฆ่า ของ ลินค์คอน เบอร์โรว์
We can reacquire the subject and she'll be unaware of our surveillance.เรารู้ว่า เธอไม่ค่อยระวังตัว จากการตรวจตราเท่าไหร่
Conduct door-to-door searches. Increase your presence in the town.เพิ่มการตรวจตราในเมืองให้มากขึ้น
I got a lead off the surveillance tapes of Charm Acers.แม่เจอเบาะแสจากวีดีโอบันทึกการตรวจตรา ที่ชาร์ม เอเซ่อร์ นั่น
Soon Ahmad and his men will be on their way back to Khalid's Afghani hideout, and we can begin our covert surveillance in earnest.เร็วๆนี้ อัลมาด และคนของเขา จะเดินทางกลับ ไปยังที่ซ่อนของคาล์ลิค เราสามารถแอบเข้าไป โดยผ่านการตรวจตราอย่างเข้มงวดได้
County's increased patrols at the airportมีการตรวจตราเพิ่มขึ้นที่สนามบิน
We've had your family under surveillance for quite some time.เรามีครอบครัวแกอยู่ภายใต้การตรวจตรา อยู่เกือบตลอดเวลา
The stakeout was canceled.เขายกเลิกการตรวจตราไป
The NSA believes some kind of countermeasures were used to defeat satellite surveillance.หน่วยความมั่นคงฯเชื่อว่า มีการใช้มาตรการต่อต้านบางอย่าง เพื่อเลี่ยงการตรวจตราทางดาวเทียม
This is surveillance equipment!นี่มันอุปกรณ์การตรวจตรา!
Before the country reunified, east Germany was the greatest surveillance state the world has seen.ก่อนที่จะมีการรวมประเทศ เยอรมันตะวันออกเคยเป็นรัฐ ที่มีการตรวจตราที่ยอดเยี่ยมที่สุด ที่โลกเคยได้เห็น
You tell your staff that this penthouse is now a maximum security prison and it will be guarded as such.บอกหัวหน้าคุณ ที่นี่เป็นสถานที่ลับแล้ว การตรวจตรานักโทษขั้นสูงสุดด้วยผู้คุมของเรา
The boy can't walk, but somehow he slipped past you?เด็กนั่นเดินไม่ได้ แต่เขากลับผ่านหนีออกไป ผ่านการตรวจตราของเจ้าได้รึ
Somebody else was here today asking you about the surveillance footage?มีคนมาที่นี่วันนี้ ถามเกี่ยวกับฟุตเทจ การตรวจตราหรือ?
This may be the best-catered stakeout in history.ที่นี่อาจจะเป็นร้านอาหารที่ดีที่สุด ที่มีการตรวจตราเป็นพิเศษในประวัติศาสตร์
Reverend Newlin, you do know that we're on lockdown, don't you?สาธุคุณ นิวลินคุณรู้ไหมว่า\ เรามีการตรวจตราอยู่? \\i0}
You mean to get past the razor wire perimeter fence, the roaming patrols, closed-circuit camera surveillance?คุณหมายถึงต้องผ่านลวดคมๆ ที่ล้อมรั้วไว้ ลาดตระเวนไปอย่างไร้จุดหมาย - แล้วก็การตรวจตราของกล้องทั่วพื้นที่น่ะเหรอ?
Malcolm smith surveillanceค้นหา การตรวจตรามัลคอล์ม สมิธ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การตรวจตรา
Back to top