ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กางเกง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กางเกง*, -กางเกง-

กางเกง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กางเกง (n.) trousers See also: pants, pantaloons
กางเกงขาก๊วย (n.) kind of shorts in Chinese style
กางเกงขายาว (n.) long pants See also: trousers
กางเกงขาสั้น (n.) shorts See also: short pants
กางเกงชั้นใน (n.) underpants See also: panties Syn. กางเกงใน, กางเกงลิง
กางเกงชายหาด (n.) beach trousers
กางเกงยีน (n.) jeans
กางเกงลิง (n.) underpants See also: trunks, legless-shorts Syn. กางเกงใน
กางเกงว่ายน้ำ (n.) swimming trunks
กางเกงแพร (n.) silk pants See also: Chinese silk trousers
กางเกงใน (n.) underpants See also: panties Syn. กางเกงชั้นใน
English-Thai: HOPE Dictionary
boiler suitn. ชุดทำงานที่มีเสื้อกางเกงติดกัน
breeches(บริช'เชส) n. กางเกงขี่ม้า,กางเกงขายาวแค่เข่า,กางเกง
chaparajos(แชพะเร'โอส) n. กางเกงคนเลี้ยงปศุสัตว์ ใช้สวมป้องกันเท้าและขา, Syn. chaps
chaparejos(แชพะเร'โอส) n. กางเกงคนเลี้ยงปศุสัตว์ ใช้สวมป้องกันเท้าและขา, Syn. chaps
creeper(ครี'เพอะ) n. สิ่งที่เลื้อย,สิ่งที่คลาน,สัตว์เลื้อยคลาน,แมลงเลื้อยคลาน,พืชที่เลื้อย,เสื้อกางเกงติดกันของเด็กเล็กที่คลาน,เครื่องเกี่ยวกับสิ่งของใต้น้ำ,เหล็กแหลมบนส้นรองเท้า
cuff(คัฟ) n. ข้อมือเสื้อ,ส่วนที่พับขึ้นของขา,กุญแจมือ vt. ใส่ข้อมือเสื้อ,พับข้อมือเสื้อ,พับขากางเกง,ใส่กุญแจมือ,ต่อย,ชก,ตบ
divided skirtn. กระโปรงผ่า,กางเกงกระโปรง
flannel(แฟลน'เนิล) n. ผ้าสักหลาดอ่อน,ผ้าสักหลาดไม่มีลาย,ชิ้นผ้าสักหลาด,flannels เนื้อผ้าด้านนอก (โดยเฉพาะกางเกง) ที่ทำด้วยผ้าสักหลาด. vi. สวมหรือปกคลุมด้วยผ้าสักหลาด,ถูด้วยผ้าสักหลาด., See also: flannelly adj.
fob(ฟอบ) {fobbed,fobbing,fobs} n. สายห้อยนาฬิกาที่เอว และใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง,กระเป๋านาฬิกาที่กางเกง vt. โกง,หลอกลวง
gallus(แกล'ลัส) n.สายโยงกางเกง,สายคาดหลังของกางเกง
gusset(กัส'ซิท) n. เป้าเสื้อกางเกง,ผ้ารูปชายธง,ผ้ารูปสามเหลี่ยม,วัตถุรูป 3 เหลี่ยมเล็ก ๆ สำหรับยึดคำหรือยัน
half-slacksn. กางเกงครึ่งน่อง
hose(โฮซ) n. ถุงเท้ายาว,เครื่องถุงเท้า,กางเกงยืด,เสื้อกางเกงชั้นใน,ท่อน้ำยาวและอ่อน. vt. ใช้ท่อน้ำอ่อนฉีดล้างหรือรด
hosier(โฮ'เ?ียร์) n. ช่างหรือพ่อค้าขายเครื่องถุงเท้าและกางเกงชั้นใน
hosiery(โฮ'?ะรี) n. ร้าน ธุรกิจขายถุงเท้าและเสื้อกางเกงชั้นใน
jean(จีน) n. ผ้ายีน,เสื้อผ้าอาภรณ์ยีน,กางเกงยีน,กางเกง,jeans,กางเกงยีน
khaki(แคค'คี,คา'คี) n. สีกากี,สีน้ำตาลเหลือง,ผ้ากากี,ผ้า, กางเกงสีกากี,เสื้อสีกากี. adj. สีกากี,ทำด้วยผ้ากากี pl.khakis
knee breeches() กางเกงขาสั้น, Syn. breeches
long johnsเสื้อกางเกง (ในตัวเดียวกัน) รัดรูปแขนยาวที่ใช้ใส่ชั้นในในฤดูหนาว
unmentionable(อันเมน'เชินนะเบิล) adj. เอ่ยถึงไม่ได้,ไม่อาจจะกล่าวถึงได้,พูดไม่ออก,น้ำท่วมปาก n. สิ่งที่ไม่ควรกล่าวถึง. unmentionables กางเกง,เสื้อผ้าชั้นใน
overall(โอ'เวอะออล) adv.,adj. ทั้งหมด,รวมทั้งสิ้น,กล่าวโดยสรุป., See also: overalls n.,pl. กางเกงทำงานหลวม ๆ ที่มีสายคาดไหล่,เสื้อคลุมกว้างใหญ่,กางเกงกันเปื้อน,กางเกงรัดรูปของทหาร, Syn. all-inclusive
pajamas(พะจา'มัซ) n. เสื้อกางเกงชุดนอน
pantaletsn. กางเกงขายาวและบานที่โผล่นอกกระโปรงหญิง
pantalettesn. กางเกงขายาวและบานที่โผล่นอกกระโปรงหญิง
pantaloon(แพนทะลูน') n. ตัวตลก, See also: pantaloons n.,pl. กางเกง
pantien. กางเกงชั้นในของสตรี
pantiesn. กางเกงชั้นในของสตรี
pants(แพนทฺซฺ) n.,pl. กางเกง
pantsuit(แพนท'ซูท) n. ชุดสตรีที่ประกอบด้วยเสื้อและกางเกง, Syn. pant suit,pants suit
pantywaistn. เครื่องแต่งกายของเด็กที่ประกอบด้วยเสื้อและกางเกงที่ติดกันด้วยกระดุมที่เอว,บุรุษที่ไม่มีลักษณะความเป็นชาย
peg(เพก) n. หมด,ตอหมุด,ตะปู,เดือย,สลัก,หลัก,ไม้ปักที่สั้น,จุกไม้,แกนซอ,ขอแขวนหมวก,ที่หนีบเสื้อผ้า,หัวข้อ,ข้ออ้าง,ขาไม้,ขา,กางเกง -Phr. (take down a peg ถ่อมตัว) . vt. ตรึงหรือตอกติดด้วยหมุด,ตะปู เดือยหรืออื่น ๆ ,ขว้างลูกเบสบอล,จำแนกชนิด,เข้าใจ คำที่มีความหม
pocket(พอค'คิท) n. กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง,ถุงเล็ก,หลุม,หลุมแร่,หลุมบิลเลียด,โพรง,ช่อง. adj. เล็กจนใส่กระเป๋าได้,ค่อนข้างเล็ก vt. ใส่กระเป๋า,มี,ครอบครอง,ปิดบัง,ห้อมล้อม,แทง (ลูกบิลเลียด) ลงหลุม,อดกลั้น,ข่มความรู้สึก,หน่วงเหนี่ยว -Phr. (in one's pocket ที่มีครอบ
pyjamas(พะจา'มัซ) n. เสื้อกางเกงชุดนอน
scanties(สแคน'ทีซ) n.,pl. กางเกงในสั้นที่สุดของสตรี,กางเกงในขนาดจิ๋วของสตรี
slacks(สแลคซฺ) n. กางเกงนุ่งเล่น (ของผู้หญิงและผู้ชาย)
sleeper(สลีพ'เพอะ) n. ผู้นอน,ผู้นอนหลับ,สิ่งที่อยู่นิ่งกับที่,ไม้หมอน,รางรถไฟ,รถตู้นอน,รถนอน,เบาะรองที่นั่งบนเครื่องบิน,สิ่งที่ไม่ได้รับความสนใจในระยะแรก,กางเกงนอนของเด็ก,ลูกค้าที่ถูกประทับตราที่หู
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
stride(สไทรดฺ) {strode,stridden/strid,striding,strides} vt.,vi.,n. (การ) เดินก้าวยาว,ก้านยาว,เดินจังหวะยาว,เดินกางขา,ช่วงก้าวยาว,จังหวะก้าวยาว,กางเกง,ทางเดินปกติ,การก้าวหน้า, See also: strider n. stridingly adv., Syn. step,pa
trews(ทรูซ) n. กางเกงรัดรูปลายสก๊อต, Syn. breeches
trouser(เทรา'เซอะ) adj. เกี่ยวกับกางเกง,เกี่ยวกับกางเกงขายาว
English-Thai: Nontri Dictionary
breeches(n) กางเกงขี่ม้า,กางเกงสามส่วน
hose(n) ถุงเท้ายาว,กางเกงขายาว,ท่อสูบน้ำ
jean(n) กางเกงยีน,ผ้ายีน
pajamas(n) เสื้อกางเกงนอน
pantaloons(n) กางเกงขายาว
shorts(n) กางเกงขาสั้น
slacks(n) กางเกงทรงหลวม
slip(n) ความผิดพลาด,การเลื่อน,ผ้าอ้อม,เศษกระดาษ,ปลอกหมอน,กางเกงใน
suspenders(n) หนังดึงถุงเท้า,สายโยงกางเกง,สายแขวน
stride(n) กางเกง,ช่วงก้าว,ความก้าวหน้า
trousers(n) กางเกงขายาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bell-bottoms (n.) กางเกงขาบาน
kecks (sl.) กางเกงขายาว
long (n.) กางเกงขายาว Syn. long pants
long pants (n.) กางเกงขายาว
trousers (n.) กางเกงขายาว (อังกฤษ)
pants (n.) กางเกงขายาว (อมริกัน) See also: กางเกงแพร Syn. trousers
pantaloons (n.) กางเกงขายาวถึงเข่า (ใส่ประมาณยุคศตวรรษที่ 17) Syn. trousers
short pants (n.) กางเกงขาสั้น
shorts (n.) กางเกงขาสั้น Syn. briefs, underpants
knee breeches (n.) กางเกงขาสั้นยาวแค่หัวเข่า Syn. breeches
Bermuda shorts (n.) กางเกงขาสั้นเหนือเข่า Syn. Bermudas
Bermudas (n.) กางเกงขาสั้นเหนือเข่า
breeches (n.) กางเกงขี่ม้า
jodhpurs (n.) กางเกงขี่ม้าที่รัดแน่นจากหัวเข่าถึงข้อเท้า Syn. breech
pants (n.) กางเกงชั้นใน Syn. panties, underpants
briefs (n.) กางเกงชั้นในชาย
pants (n.) กางเกงชั้นในยาว (ผู้ชาย)
slacks (n.) กางเกงทรงหลวม Syn. trousers, pants
knickerbockers (n.) กางเกงทรงหลวมๆ ยาวแค่เข่า Syn. knickers
knickers (n.) กางเกงทรงหลวมๆ ยาวแค่เข่า Syn. knickerbockers
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shirt, pants, underwear, the whole enchilada.เสื้อเชิ้ต กางเกง ชุดชั้นใน ทุกอย่างที่คุณสวม
♪ 'Cause I'm messing up my ♪ ♪ Pants ♪# เพราะฉันทำเลอะเทอะบน... #\ # กางเกง #
I have received socks, pants, a shirt and a belt.ฉันได้... ถุงเท้า กางเกง เสื้อเชิ้ตและเข็มขัด
He's gonna be thinking, "What does she need, shampoo, medicine, tights, yoghurt?"เขาจะเฝ้าคิดว่าเธอต้องการอะไรบ้าง แชมพู ยา กางเกง โยเกิร์ต
My washboards are gonna make you look like a bloated white Bob Marley.กางเกง Washboards ของฉันจะทำให้นายดูเหมือน \ Bob Marley ผิวขาวเลย
Pants still are too short.กางเกง มันชอบสั้นทั้งนั้นแหละ
Pants, shoes, out the door.กางเกง รองเท้า ชุดออกไปเที่ยว
Get in there, boys.กางเกง ลงไปเลย... ไอ้หนู
The pants, big surprise to everyone, go on the bottom.กางเกง สร้างความแปลกใจให้ทุกคน นี่ใส่ข้างล่าง
My pants, my shoes.กางเกง, รองเท้าของฉัน
Garcia's pants and boots were caked with red dirt.กางเกงกับรองเท้าการ์เซีย เลอะฝุ่นสีแดง
My pants kept saying, "Take me off!"กางเกงของฉันพูดว่า"พาฉันออกไป!"
My pants don't hold up so good without it.กางเกงของฉันไม่ถือขึ้นเพื่อให้ดี โดยไม่ได้
Your subligaria. Remove it.กางเกงของเจ้าน่ะ ถอดซะ
You're too young to sit in the adult chair.กางเกงขาสั้นนั่งเก้าอี้ผู้ใหญ่ไม่ได้
What might escaped mental patients need?กางเกงขาสั้นสอง ถุงเท้าสี่คู่ กับเสื้อคลุมนักกีฬาสองตัว อาจเป็นสิ่งที่ คนไข้โรคจิตต้องการ
Your pants splitting open, falling down the stairs...กางเกงคุณเป้าขาด ตกบันได
These pants are about to burst!กางเกงจะระเบิดอยู่แล้วหน่ะ
My pants were too short always.กางเกงฉันก็มักจะ สั้นเกินไป อยู่ตลอด
My pants are gonna get dirty.กางเกงฉันเลอะหมดแล้ว
Disco pants and haircuts.กางเกงดิสโกและร้านตัดผม
These are really short.กางเกงตัวนี้มันสั้นมากๆเลยนะครับ
So shorts around the ankles, that would suggest...กางเกงถูกดึงมากองที่ข้อเท้าหมายถึง
Yourjeans feel so good against my jeans.กางเกงถูกัน มันดีจริง
Only the best pair of tights, ever!กางเกงที่ดีที่สุดในโลก!
Two pairs of breeches that need cleaning. On the branch! It's broken.กางเกงที่ต้องการทำความสะอาด บนกิ่งไม้ มันหัก
Itchy, plushy, puppy pants!กางเกงน้องหมานี่มันคันจริงๆ
These "shotes" is gonna pay for our drinks.กางเกงนั่นจะจ่ายค่าดริ๊งค์ให้เรา
Dude, your jeans are really tight.กางเกงนายก็ฟิตเปี๊ยะตลอดเลย
What's your pant size, Chuck?กางเกงนายไซส์อะไร ชัค
These patches--what are we trying to say--beggar?กางเกงนี้ เรากำลังจะพูดอะไรนะ ขอทาน? ไม่
These jodhpurs are cutting off my circulation. Oh!กางเกงนี่ทำเลือดฉันไหลเวียนไม่สะดวกแล้ว
These bicycle shorts are really tight.กางเกงนี่มันคับจริงๆนะ
Boxer briefs.กางเกงบ็อกเซอร์ชั้นในชาย
"board shorts." Obsessively from Georgia, and that's how Tippi learned this number.กางเกงบอร์ดขาสั้น ที่น่าหลงไหลจากจอร์เจีย และนั่นคือวิธีที่ทิปปี้รู้เบอร์โทรศัพท์
Did my pants just... rip?กางเกงผมเพิ่ง... ขาดใช่มั้ย
Bell bottoms and disco?กางเกงพองๆ กับ ดิสโก้น่ะนะ
Pants down, chick!กางเกงยังใส่ไม่เสร็จเลย สาวน้อย!
$500 for jeans?กางเกงยีน 500 เหรียญ ?
Jeans are tight.กางเกงยีนมันคับมากเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กางเกง
Back to top