ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กล้าเสี่ยง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กล้าเสี่ยง*, -กล้าเสี่ยง-

กล้าเสี่ยง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้าเสี่ยง (v.) dare See also: risk Ops. กลัว
English-Thai: Nontri Dictionary
venture(n) ความกล้าเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย
venturesome(adj) กล้าเสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย
venturous(adj) กล้า,กล้าเสี่ยง,ชอบผจญภัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fling to (phrv.) กล้าเสี่ยง See also: ลองเสี่ยง Syn. throw to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Heathcliff, if I dare now, will you venture?ฮีธคลิฟฟ์ หากฉันท้าเธอตอนนี้ เธอจะกล้าเสี่ยงไหม
Then I shall venture none... however sorely I am tempted.งั้นฉันก็ไม่กล้าเสี่ยงหรอก ยังไงฉันก็ไม่อยากถูกล่อลวงอย่างเจ็บแสบ
You haven't given me the first $1,000 yet.ก็ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนหรอกครับ ที่จะกล้าเสี่ยง
The great players. The ones with flair.แต่นักบอลเก่งๆที่มีพรสวรรค์ พวกนี้กล้าเสี่ยง
Chief, sometimes you have to jump off a cliff.หัวหน้า บางครั้ง คุณต้องกล้าเสี่ยง
I didn't expect a child to stake her life for revenge.ผมไม่นึกเลยว่าเด็กคนหนึ่งจะกล้าเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อการล้างแค้น
Your wife... was devastated by your little stunt.เมียคุณ.. สะเทือนใจมาก ที่คุณกล้าเสี่ยงตาย
So, I'm the one who looks like the fool if this venture fails.ผมมีคำถามนึง ใครจะโง่พอที่กล้าเสี่ยงถ้ามันเกิดผิดพลาด
I calculate the Jedi will not risk the prisoners' safety with a direct assault.ข้าคาดการณ์ว่าพวกเจได คงไม่กล้าเสี่ยงให้พวกนักโทษบาดเจ็บ ด้วยการโจมตีโดยตรงหรอก
I found what i was looking for.I don't want to risk taking it out of the office, so i'm gonna put it in the top right-hand drawer of your desk.ผมเจอแล้ว แต่ไม่กล้าเสี่ยงเอาออกไปนอกออฟฟิส งั้นผมเอาใส่ไว้ในลิ้นชัก บนด้านขวาหละกัน
I couldn't risk your telling him.ฉันไม่กล้าเสี่ยงบอกเธอเพราะเดี๋ยวเธอจะไปบอกเขา
The Soviets would never risk going to war when we have a walking nuclear deterrent on our side.โซเวียตจะกล้าเสี่ยงทำสงครามหรอก เพราะเรามีตัวหยุดนิวเคลียร์เดินได้ ตัวเป็นๆอยู่ข้างเรา
Nothing... ventured...ไม่... กล้าเสี่ยง...
Would the Turk really play such a dangerous game?คิดว่าพวกตุรกีกล้าเสี่ยงเรื่องแบบนี้เหรอ?
Well, I can't take that chance.แม่ไม่กล้าเสี่ยงหรอกนะ
I need someone with ambition, someone who is willing to take chances If, you, know, what, I, mean.ฉันต้องการใครสักคนที่มีความกล้า ,สักคนที่กล้าเสี่ยง ... ถ้านายรู้ว่าฉันหมายถึงอะไร
With you as the guard, how can anyone put their lives in your hands? !มีใครบ้างที่กล้าเสี่ยงชีวิต ให้บอดี้การ์ดอย่างเธอคุ้มกัน
(excited mumbling)ฉันขอแสดงความยินดีกับเธอด้วย ที่กล้าเสี่ยงในวันนี้
I'm s-sor... you know, what surprises me is why a man who claims to be at death's door can't even bring himself to say hello to his father.ผมขอโทษ... คุณรู้ไหมสิ่งที่ทำผมแปลกใจคือ คนที่กล้าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย
Powerful men are defined by the risks they take.คนจะมีอำนาจ วัดกันได้ที่ความกล้าเสี่ยง
In which case they won't dare return here.ซึ่งในกรณีที่พวกเขาไม่กล้าเสี่ยง กลับมายังที่นี่
I wish I could have told you that I was coming, but I couldn't risk it, in case they were watching, so I had to wait till today.ฉันควรบอกนายว่าฉันกำลังมา แต่ฉันไม่กล้าเสี่ยง ในกรณี ที่พวกเขากำลังจ้องเราอยู่ ดังนั้นฉันจึงรอจนถึงวันนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กล้าเสี่ยง
Back to top