ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กล้องถ่ายรูป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กล้องถ่ายรูป*, -กล้องถ่ายรูป-

กล้องถ่ายรูป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้องถ่ายรูป (n.) camera Syn. กล้อง, กล้องถ่ายภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
bellows(เบล'โลซ) n. ที่สูบลมที่ใช้มือ,หีบลม,ปอด,หนังหุ้มที่เป็นลูกคลื่น (เช่นของกล้องถ่ายรูป)
camera(แคม'เมอระ) n. กล้องถ่ายรูป,เครื่องจับภาพของโทรทัศน -Phr. (in camera ส่วนตัว), See also: cameral adj.
f-stop(เอฟ'สทอพ') n. ความกว้างของม่านปิดเลนส์กล้องถ่ายรูป
polaroid(โพ'ละรอยดฺ) n. กล้องถ่ายรูปที่ให้ภาพสีภายในเวลาไม่กี่วินาท'
self-timer(เซลฟฺ'ไทเมอะ) n. อุปกรณ์ถ่ายภาพเองโดยอัตโนมัติของกล้องถ่ายรูป
shutter(ชัท'เทอะ) n. หน้าต่างบานเกล็ด,บานเกล็ดของหน้าต่าง,แผ่นมู่ลี่ปิดหน้าร้าน,เครื่องปิดเปิดรูแสงของกล้องถ่ายรูป,ยานอนหลับ
stand cameran. กล้องถ่ายรูปชนิดตั้ง
time exposuren. การเปิดหน้ากล้องถ่ายรูปเป็นเวลานาน (กว่า 1/2 วินาที) ,ภาพที่เกิดจากการเปิดหน้ากล้องนานดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
camera(n) กล้องถ่ายรูป
optics(n) ทรรศนศาสตร์,เครื่องเลนส์กล้องถ่ายรูป
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apertureช่องกรอง, รู, รูรับแสง(ของกล้องถ่ายรูป), รูเปิด, ช่อง, อุปกรณ์ปิดเปิดหน้ากล้อง [การแพทย์]
Camera industryอุตสาหกรรมกล้องถ่ายรูป [TU Subject Heading]
shutterชัตเตอร์, ส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป  เป็นกลไกสำหรับเปิดปิดหน้ากล้อง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
polaroid (n.) กล้องถ่ายรูปที่ให้ภาพหลังการถ่ายไม่กี่นาที See also: กล้องโพลารอยด์
flash (n.) ไฟแฟลช (ของกล้องถ่ายรูป)
flashgun (n.) อุปกรณ์ติดไฟแฟลชกล้องถ่ายรูป
load (vt.) บรรจุ (ฟิล์มในกล้องถ่ายรูป)
shutter (n.) ทิ่ปิดเปิดรูแสงของกล้องถ่ายรูป Syn. blind, shade
snap (n.) รูปถ่าย (ที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปง่ายๆหรือกล้องสมัครเล่น) Syn. snapshot
time exposure (n.) การเปิดหน้ากล้องถ่ายรูปนานกว่าครึ่งวินาที See also: รูปถ่ายที่ได้จากการเปิดหน้ากล้องถ่ายรูปนานกว่าครึ่งวินาที
wide-angle (adj.) เกี่ยวกับเลนส์มุมกว้างของกล้องถ่ายรูปที่มีมุมกว้าง70องศา/มากกว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Camera he got by doing part-time job is now - and forever - in his closetกล้องถ่ายรูปที่เขาลงทุนทำงานพิเศษจนได้มา ตอนนี้ และตลอดไป อยู่ในตู้เสื่อผ้าของเขา
These two cameras are raped to pick up any changes in the atmosphere... both electrical or temperature wise.กล่องถ่ายรูปนี้จะถ่ายทุกครั้งที่มีสิ่งผิดปกติ การเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้า หรือ อุณหภูมิ จะทำให้มันทำงาน
Many Japanese tourists have no photo equipment. They have big dicks.คนญี่ปุ่นไม่มีกล้องถ่ายรูป แต่ไอ้จ้อนใหญ่ ไม่เป็นไร
Colin saw it through his camera.คอลินเห็นมันผ่านกล้องถ่ายรูป
I'm pretty sure she didn't have a camera or a mirror, Harry.ฉันแน่ใจว่า ไม่มีทั้งกล้องถ่ายรูปหรือกระจกเงา
You get these people off your back, get these idiots with cameras out of here then you go up into outer space the right way.นายเอาคนพวกนี้ออกไปจากนายซะ พวกงี่เง่าที่มากับกล้องถ่ายรูป... ...แล้วนายก็จะไปอวกาศอย่างถูกวิธี
Two months ago, I located the people who owned such a camera.2 เดือนต่อมา ฉันตั้งรกร้าง ใครบางคนที่เป็นเจ้าของกล้องถ่ายรูป
Finally, a man named Kwan agreed to sell me his camera.ในที่สุด ผู้ชายที่ชื่อ กวาน ยอมที่จะขายกล้องถ่ายรูปให้กับฉัน
One day, I left my camera in the mall.วันหนึ่ง ฉันวางกล้องถ่ายรูปของฉันที่ทางเดินเล่นไว้
But when she sees a charged video camera-แต่ถ้าหล่อนเห็นค่าบัตรเครดิต สำหรับกล้องถ่ายรูปล่ะก็
I'm gonna grab his camera and take picture of his colonแม่จะเอากล้องถ่ายรูปเขา แล้วยัดเข้าไปแทนลำไส้เขาเลย
[Camera flashbulb pops][เสียงแฟลชกล้องถ่ายรูป]
[Shutter snaps][เสียงชัดเตอร์กล้องถ่ายรูป]
Make love to the camera.เอาให้เหมือนกำลังมีอะไรกับกล้องถ่ายรูป
I think you will be happy with my camera work.ฉันคิดว่าคุณจะมีความสุขแน่ กับกล้องถ่ายรูปของฉัน
Leave all your cell phones and cameras here.กรุณาฝากมือถือและกล้องถ่ายรูปไว้ที่นี่
I repeat, cell phones and cameras are not allowed inside.ขอย้ำ ไม่อนุญาตให้นำมือถือ และกล้องถ่ายรูปเข้าไปในอาคาร
Leave any cell phones and cameras here.กรุณาฝากมือถือและกล้องถ่ายรูปไว้ที่นี่
We had rebreathers, but it would be clanky, it would be noisy.เรามีกล้องถ่ายรูป โดยใช้ความร้อน สำหรับทางการทหาร ที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้นำออกนอกประเทศ
Mandy-Rae's owned eight world championships in her lifetime.ด้วยกล้องถ่ายรูป ไฮ-เดฟ ที่มีฐานหมุน เราตั้งชื่อมันว่า แคธี่
They're always trying to communicate with us, and that's hard to explain, but when you live with them like I did on the Flipper TV show day and night,พวกเรา 4-5 คนใส่ชุดสีดำ มีอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป เรากำหนดเวลามาอย่างดี
The Amish don't use cameras.พวกอามิชไม่ใช้กล้องถ่ายรูป
I remember being given a camera for my birthday.ฉันยังจำได้ว่าเคยไต้รับกล้องถ่ายรูปเป็นของขวัญวันเกิด
This guy looks exactly like you no he doesn't look he's got a camera popping out of his head he's got the pretty little chin bones he does not look anything like me and I will not ... to those controvertersดูเขามีกล้องถ่ายรูปทะลุจากหัว เขามีคางสวยมากเลย เขาไม่มีอะไรเหมือนกับฉันและฉันจะไม่ทำให้เหมือนเขา
Smile real pretty for the camera, girl.ยิ้ม สวยจริง สำหรับกล้องถ่ายรูป สาว
They didn't have cameras in the 1400s.ผู้คนเขาไม่มีกล้องถ่ายรูปกันหรอก ในยุคทศวรรษ 1400
It's a camera too.มันเป็นกล้องถ่ายรูปได้ด้วย
Plus I stink at parallel parking,and the back up camera thing is like the invention of the century.ยิ่งไปกว่านั้นฉันเหม็นที่จอดรถเสมอ และข้างหลังนั้น ของกล้องถ่ายรูปเป็นสิ่งประดิษฐ์ในศตวรรษเลยนะ
We're here to pick up a camera,เราจะมาซื้อกล้องถ่ายรูปน่ะ
Six perps, box cutters and knives, one gun, one camera.ผู้ร้ายหกคน คัตเตอร์ มีด ปืนหนึ่งกระบอก กล้องถ่ายรูป
Right, can you get my camera out, please?ช่วหยิบกล้องถ่ายรูปให้ทีสิ
I enjoy HDTV cameras the size of dimes and playing with lasers.ชอบกล้องถ่ายรูปHDขนาดรูเข็ม และเล่นสนุกกับเลเซอร์
If you have a camera, make sure the flash is on.ถ้ามีกล้องถ่ายรูปอยู่ ให้แน่ใจด้วย ว่าเปิดแฟลชแล้ว
So Jong-hun went over to the cashier. The owner of the diner asked what the cameras were for.ตอนที่เขาจ่ายเงิน แคชเชียร์ถามว่า "เกิดอะไรขึ้นกับกล้องถ่ายรูป"
No, my cell phone doesn't have a camera.ไม่นะ ,มือถือฉันไม่มีกล้องถ่ายรูป
Darren thought it'd be fun to see what was on it.และพบกล้องถ่ายรูปที่มี ฟิลม์อยู่ข้างในด้วย ดาเรนคิดว่าคงสนุกดี ถ้าเห็นอะไรในนั้น
And the Luger, we believe it's the gun used to shoot the bartender and the camera store owner.และปืนลูก้า เราเชื่อว่ามันคือปืนที่ใช้ ยิงบาร์เทนเดอร์และ เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูป
I-I was actually looking for this old cameraจริงแล้วผมกำลังหากล้องถ่ายรูป
He's a nice person, but I don't want him and his cameras and his hopeless romantic notions along with my trip, you know?เขาก็ดีนะ แต่ฉันไม่อยากเจอเขาพร้อมกับกล้องถ่ายรูปบ้านั่น ความสิ้นหวังและเรื่องเพ้อฝันโง่ๆของเขา มารวมกับการเดินทางของฉันรู้มั้ย?
Well, my dad owned a little camera shop.อืมมม, พ่อผมเป้นเจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปเล็กๆ

กล้องถ่ายรูป ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
カメラ[かめら, kamera] Thai: กล้องถ่ายรูป English: camera

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กล้องถ่ายรูป
Back to top