ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระทบกระแทก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระทบกระแทก*, -กระทบกระแทก-

กระทบกระแทก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทบกระแทก (v.) be sarcastic See also: disparage, be ironical Syn. แดกดัน
English-Thai: HOPE Dictionary
concussion(คันคัส'เชิน) n. การสั่นสะเทือน,การปะทะอย่างแรง,การกระเทือนที่เกิดจากการกระทบกระแทก,ภาวะสมองไขสันหลัง หรืออื่น ๆ ถูกกระทบอย่างแรง., See also: concussant adj. ดูconcussion concussive adj. ดูconcussion, Syn. shaking,shoc
sardonic(ซารุดอน'นิค) adj. ถากถาง,เหน็บแนม,เสียดสี,เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะเย้ย,พูดกระทบกระแทก., See also: sardonically adj. sardonicism n., Syn. scornful
shock(ชอค) n. การกระทบกระแทกอย่างกะทันหัน,อาการสะเทือน,อาการสะเทือนทางใจอย่างกะทันหัน,อาการตื่นตะลึง,ความสะดุ้งตกใจ,อาการสั่นกระตุก,อาการเป็นลม,อาการแน่นิ่งไปอย่างกระทันหัน. vt. ทำให้ตะลึงงัน,ทำให้สะดุ้งตกใจ,เขย่าขวัญ,ทำให้สะเทือน,กระทบอย่างแรง,ตีอย่างแรง. vi.ตะลึงงัน,สดุ้งตกใจ
shockproofadj. กันกระแทก,กันไม่ให้เสียหายจากการถูกกระ ทบกระแทก. vt. ป้องกันความเสียหายจากการถูกกระทบกระแทก
whang(แวง) n. เสียงกระทบกระแทก,สายหนัง,แส้หนัง,ชิ้นใหญ่ vi. เกิดเสียงดังจากการ กระทบกระแทก
English-Thai: Nontri Dictionary
jostle(n) การกระทบกระแทก,การเบียด,การกระทุ้ง,การผลัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
impinge on (phrv.) กระทบกระแทก See also: กระทบ, กระแทก, ปะทะ
impinge upon (phrv.) กระทบกระแทก See also: กระทบ, กระแทก, ปะทะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we have impacted negatively on your enjoyment of the third hole, I apologise!ถ้าเราไปกระทบกระแทกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต่อความสนุกสนานของคุณที่หลุมที่ 3 นี่ ผมก็ขออภัยด้วย
Serious, I might have a concussion.- พูดจริงๆนะสมองฉันอาจะได้รับถูกกระทบกระแทก
You know, I can understand why you react the way you do when you bump into me, why it bothers you.รู้ไหม ฉันเข้าใจนะว่าทำไมคุณถึงแสดงออกแบบนั้น ตอนที่คุณกระทบกระแทกฉัน นั่นแหละเพราะมันเหมือนตามหลอกหลอนคุณ
Bad news is that you've sustained a concussion.ข่าวร้ายคือคุณได้รับ การกระทบกระแทก
And I'm not talking concussion.และผมไม่ได้หมายถึง การกระทบกระแทก
And your concussion and this apartment?การกระทบกระแทก และอพาร์ทเมนท์?
He and young are bumping heads, yes.เขา กับ ยังค์ กำลังกระทบกระแทกกัน ใช่
He and Young are bumping heads, yes.เขา และ ยังค์ กำลังกระทบกระแทกกัน ใช่
He and Young are bumping heads, yes.เขากับยังค์กำลังกระทบกระแทกกัน ,ใช่
You came in with a concussion, so we needed to keep you in for observation.คุณเข้ามาที่นี่เพราะได้รับ แรงกระทบกระแทก ดังนั้นเราต้องนำตัวคุณ เข้าห้องสังเกตอาการ
When you say longer than tooth that would seem to be a veiled reference to Derek Thompson "The Tooth Fairy"แก่เกินบางแคนี่ท่าจะเป็น อะไรกระทบกระแทกไปถึง ดิเรค ธอมสัน "นางฟ้า ฟ.ฟัน" ใช่มั๊ยครับ?
Single gunshot wound to the chest, concussion.ถูกยิวหนึ่งนัดที่หน้าอก หัวถูกกระทบกระแทก
You sat on my head and gave me a concussion, remember?คุณนั่งอยุ๋บนหัวฉัน และให้ฉัน การถูกกระทบกระแทกนั้น จำได้?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระทบกระแทก
Back to top