ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

very much

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *very much*, -very much-

very much ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
very much (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างมาก Syn. ever so
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท่วมหัว (adv.) very much See also: too much, too many Syn. มากมาย, เกินพอ
มาก (adv.) very much See also: much, many, a lot of, a lot, very Syn. มากมาย, หลาย Ops. น้อย
อย่างมากมาย (adv.) very much See also: plentifully, numerously Syn. อย่างมาก
อย่างยิ่ง (adv.) very much See also: extremely, considerably, substantially, exceedingly Syn. มาก
เกินพอ (adv.) very much See also: too much, too many Syn. มากมาย
เป็นก่ายเป็นกอง (adv.) very much Syn. มากมาย, ก่ายกอง, มากมายก่ายกอง
เป็นกำลัง (adv.) very much See also: extremely, considerably, substantially, exceedingly Syn. มาก, อย่างยิ่ง
เป็นอย่างมาก (adv.) very much See also: a lot, lots Syn. เป็นอย่างยิ่ง
เป็นอย่างมาก (adv.) very much See also: a lot, lots Syn. เป็นอย่างยิ่ง
เป็นอย่างยิ่ง (adv.) very much See also: a lot, lots
เป็นอย่างยิ่ง (adv.) very much See also: a lot, lots
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The two brothers are very much alikeสองหนุ่มพี่น้องเหมือนกันมากๆ
She cares for me very muchเธอใส่ใจฉันมาก
Well, thank you very muchดีเลย ขอบคุณมากๆ

very much ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毕肖[bì xiào, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄠˋ, 毕肖 / 畢肖] resemble closely; be the very image of; to look very much like; to be the spitting image of
那么多[nà me duō, ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄛ, 那么多 / 那麼多] so much; so very much

very much ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご苦労さま(P);御苦労様;ご苦労様[ごくろうさま, gokurousama] (exp,adj-na) thank you very much for your ...; I appreciate your efforts; (P)
申し訳ありません[もうしわけありません, moushiwakearimasen] (exp) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.); (P)
申し訳ございません[もうしわけございません, moushiwakegozaimasen] (exp) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.)
申し訳ない(P);申し訳無い;申しわけない[もうしわけない, moushiwakenai] (exp,adj-i) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.); (P)
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort
大好き[だいすき, daisuki] (adj-na,n) loveable; very likeable; like very much; (P)
無性に[むしょうに, mushouni] (adv) excessively; very much; (P)
至って[いたって, itatte] (adv) very much; exceedingly; extremely; (P)

very much ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุงเบย[adv.] (jung boei) EN: very much FR:
ขอบใจมาก[X] (khøpjai māk) EN: many thanks ; thank you very much ; thanks a lot FR: merci beaucoup
ขอบคุณมาก[X] (khøpkhun mā) EN: thank you very much FR: merci beaucoup
ขอบคุณมาก ๆ = ขอบคุณมากๆ[n. exp.] (khøpkhun mā) EN: thank you very much FR: merci beaucoup
ไม่ค่อยชอบ[v. exp.] (maikhǿi chø) EN: not care very much for ; not fond of FR: ne pas apprécier outre mesure
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely FR: beaucoup ; très ; nombreux ; abondamment ; à profusion ; en grand nombre ; à souhait
มากนัก[X] (māk nak) EN: very much ; so much ; so many FR:
หนักหนา[adv.] (naknā) EN: extremely ; exceedingly ; very much ; to a serious extreme FR: extrêmement ; vraiment beaucoup
เป็นอันมาก[adv.] (pen-anmāk) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously ; very much FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement
เป็นก่ายเป็นกอง[adv.] (penkāipenkø) EN: very much FR:
เป็นกำลัง[adv.] (pen kamlang) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; exceedingly FR:
เป็นอย่างมาก[adv.] (pen yāng mā) EN: very much FR: bien
ตาย[adv.] (tāi) EN: to death, to a high degree ; very much ; extremely ; terribly ; awfully FR: à mourir
อย่างมากมาย[adv.] (yāng mākmāi) EN: very much ; plentifully ; numerously FR: abondamment
อย่างยิ่ง[adv.] (yāng ying) EN: very much ; extremely ; considerably ; substantially ; greatly ; exceedingly ; intensely ; absolutely ; most FR: terriblement ; diablement ; totalement ; tout à fait ; profondément

very much ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beliebt; begehrt {adj} (bei) | beliebter; begehrter | am beliebtesten; am begehrtesten | beliebt sein bei | sehr beliebt bei Kindernpopular (with) | more popular | most popular | to be popular with | very popular with children; very much liked by children

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า very much
Back to top