ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tuck into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tuck into*, -tuck into-

tuck into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tuck into (phrv.) เริ่มกินอย่างหิวกระหาย (คำไม่เป็นทางการ) See also: เริ่มรับประทานได้แล้ว
tuck into (phrv.) เข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ)
tuck into (phrv.) เริ่มหรือเข้าร่วม (คำไม่เป็นทางการ)
tuck into (phrv.) กินอย่างกระหาย
tuck into (phrv.) กินอย่างมูมมาม See also: กินอย่างรีบเร่งและจำนวนมาก
tuck into (phrv.) กินอย่างตะกละ See also: กินอย่างมูมมาม
tuck into something (idm.) รับประทานด้วยความหิว See also: รับประทานด้วยความอยากรับประทานมาก

tuck into ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
揣在怀里[chuāi zài huái lǐ, ㄔㄨㄞ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 揣在怀里 / 揣在懷裡] to tuck into one's bosom; also written 搋在懷裡|搋在怀里
搋在怀里[chuāi zài huái lǐ, ㄔㄨㄞ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 搋在怀里 / 搋在懷裡] to tuck into one's bosom; also written 揣在懷裡|揣在怀里
[yú, ㄩˊ, 竽] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd; larger version of the sheng 笙
[shēng, ㄕㄥ, 笙] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tuck into
Back to top