ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

to your health

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *to your health*, -to your health-

to your health ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
to your health (int.) คำกล่าวเมื่อชนแก้วกันหมายถึงขอให้มีสุขภาพดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า to your health
Back to top