ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sharp slap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sharp slap*, -sharp slap-

sharp slap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sharp slap (n.) การตีอย่างแรง See also: การฟาดอย่างแรง Syn. sharp blow

sharp slap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スァット[, suatto] (vs) swat - to hit with a sharp slapping blow usually with an instrument (as a bat or flyswatter)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sharp slap
Back to top