ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

semifinal match

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *semifinal match*, -semifinal match-

semifinal match ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
semifinal match (n.) การแข่งขันกีฬารอบรองชนะเลิศ See also: การแข่งขันกีฬารอบรองสุดท้าย Syn. next to the last, preliminary to the final

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า semifinal match
Back to top