ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

run quickly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *run quickly*, -run quickly-

run quickly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิ่งหนี (v.) run quickly See also: flee, run away, scamper Syn. เผ่น, เผ่นหนี
เผ่น (v.) run quickly See also: flee, run away, scamper Syn. เผ่นหนี, วิ่งหนี
โกย (v.) run quickly See also: flee, run away, scamper Syn. เผ่น, เผ่นหนี, วิ่งหนี

run quickly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奔驰[bēn chí, ㄅㄣ ㄔˊ, 奔驰 / 奔馳] run quickly; speed

run quickly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โกย[v.] (kōi) EN: run quickly ; flee ; run away ; scamper FR:
ตะบึง[v.] (tabeung) EN: run quickly ; speed on ; gallop FR: foncer à toute allure
วิ่งหนี[v. exp.] (wing nī) EN: run away ; flee ; run quickly FR: prendre la fuite ; fuir ; prendre ses jambes à son cou

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า run quickly
Back to top