ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

preliminary to the final

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *preliminary to the final*, -preliminary to the final-

preliminary to the final ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
preliminary to the final (n.) การแข่งขันกีฬารอบรองชนะเลิศ See also: การแข่งขันกีฬารอบรองสุดท้าย Syn. next to the last, semifinal match

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า preliminary to the final
Back to top