ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

one who takes more responsibilities than he should

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *one who takes more responsibilities than he should*, -one who takes more responsibilities than he should-

one who takes more responsibilities than he should ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวเรือใหญ่[n. exp.] (hūareūayai) EN: chief ; head ; one who takes more responsibilities than he should ; busybody FR: chef [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า one who takes more responsibilities than he should
Back to top