ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

male homosexual

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *male homosexual*, -male homosexual-

male homosexual ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
male homosexual (n.) คนรักร่วมเพศชาย
male homosexual (n.) ผู้รักร่วมเพศชาย (คำสแลง) See also: เกย์

male homosexual ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やおい;ヤオイ[, yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love
尻擬き;尻もどき[けつもどき, ketsumodoki] (n) (obsc) (uk) (See 男色) male homosexual (pejorative) (lit
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei
ガールズラブ[, ga-ruzurabu] (n) (col) comics or novels about female homosexuality (wasei
ボーイズラブ[, bo-izurabu] (n) (col) (See BLコミック,やおい) comics or novels about male homosexuality, targetted at young women (wasei
御釜;お釜;御竈[おかま;オカマ, okama ; okama] (n) (1) (pol) (See 釜) pot; (2) volcanic crater; (3) (one's) buttocks; (4) (uk) (col) (often derog.) male homosexual; effeminate man; male transvestite
男色[だんしょく;なんしょく, danshoku ; nanshoku] (n) sodomy; male homosexuality
美道[びどう, bidou] (n) (arch) male homosexuality; pederasty
若衆道[わかしゅどう, wakashudou] (n) (arch) male homosexuality; pederasty
衆道[しゅうどう;しゅどう, shuudou ; shudou] (n) male homosexuality; pederasty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า male homosexual
Back to top