ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

just now

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *just now*, -just now-

just now ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
just now (adv.) ตอนนี้ See also: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้ Syn. nowadays, at present, currently, today, presently
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พึ่ง (aux.) just now See also: just Syn. เพิ่ง, เพิ่งจะ, พึ่งจะ
พึ่งจะ (aux.) just now See also: just Syn. เพิ่ง, เพิ่งจะ
สดๆ (adv.) just now See also: just, only recently Syn. หยกๆ, ใหม่ๆ
สดๆ ร้อนๆ (adv.) just now See also: just, only recently Syn. หยกๆ, ใหม่ๆ
หยกๆ (adv.) just now See also: recently Syn. ไวๆ, สดๆ ร้อนๆ Ops. เนิ่นนาน
เมื่อกี้ (adv.) just now See also: a moment ago Syn. เมื่อตะกี้, เมื่อสักครู่, เมื่อกี้นี้ Ops. ตอนนี้, เดี๋ยวนี้
เมื่อกี้นี้ (adv.) just now See also: a moment ago, just a moment ago, a short while ago Syn. เมื่อตะกี้, เมื่อครู่นี้, เมื่อกี้
เมื่อครู่ (adv.) just now See also: a moment ago, recent Syn. เมื่อสักครู่, เมื่อสักครู่นี้
เมื่อครู่นี้ (adv.) just now See also: a moment ago, recent Syn. เมื่อครู่, เมื่อสักครู่, เมื่อสักครู่นี้
เมื่อตะกี้ (adv.) just now See also: just a moment ago, just previously, a short while ago Syn. เมื่อกี้, เมื่อสักครู่, เมื่อประเดี๋ยว
เมื่อประเดี๋ยว (adv.) just now See also: just a moment ago, just previously, a short while ago Syn. เมื่อกี้, เมื่อสักครู่
เมื่อสักครู่ (adv.) just now See also: a moment ago Syn. เมื่อตะกี้, เมื่อกี้นี้ Ops. ตอนนี้, เดี๋ยวนี้
เมื่อสักครู่ (adv.) just now See also: a moment ago, recent Syn. เมื่อครู่, เมื่อสักครู่นี้
เมื่อสักครู่ (adv.) just now See also: just a moment ago, just previously, a short while ago Syn. เมื่อกี้, เมื่อประเดี๋ยว
เมื่อสักครู่นี้ (adv.) just now See also: a moment ago, recent Syn. เมื่อครู่, เมื่อสักครู่
ใหม่ๆ (adv.) just now See also: just, only recently Syn. หยกๆ
ใหม่ๆ (adv.) just now See also: just, only recently Syn. หยกๆ
ไวๆ (adv.) just now See also: recently Syn. สดๆ ร้อนๆ Ops. เนิ่นนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's rather busy just nowเขาค่อนข้างยุ่งอยู่เดี๋ยวนี้
I'm so broke just nowฉันถังแตกอย่างมากในตอนนี้
I'm single just nowฉันเป็นโสดอยู่ในตอนนี้

just now ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ただ今(P);唯今(oK);只今[ただいま, tadaima] (int,exp) (1) (uk) (abbr) (See ただいま帰りました) Here I am; I'm home!; (n-t,adv) (2) presently; right away; right now; just now; (P)
ついさっき[, tsuisakki] (n) just now; a little while back; a short time ago
先ほど(P);先程(P)[さきほど, sakihodo] (n-adv,n-t) some time ago; not long ago; just now; (P)

just now ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; just now ; immediately FR: maintenant ; à présent ; en ce moment ; tout de suite ; immédiatement
กี้[adv.] (kī) EN: just now FR: à l'instant
กี๊[adv.] (kī) EN: just now FR: à l'instant
เมื่อกี้[adv.] (meūakī) EN: just now ; just ; a moment ago FR: il y a un instant
เมื่อกี้นี้[adv.] (meūakī nī) EN: just now ; a moment ago ; just a moment ago ; a short while ago FR: à l'instant
เมื่อสักครู่[adv.] (meūa sakkhr) EN: just now ; a moment ago FR: il y a peu ; il y a un instant
เมื่อสักครู่นี้[adv.] (meūa sakkhr) EN: just now FR: à l'instant ; à l'instant même
เมื่อตะกี้[adv.] (meūatakī) EN: just now FR:
เมื่อตะกี้นี้[adv.] (meūatakī nī) EN: a moment ago ; just now FR:
พึ่ง[adv.] (pheung) EN: just ; just now ; a moment ago FR: juste ; à peine
พึ่งจะ[X] (pheung ja) EN: just now FR: venir de
หยก ๆ = หยกๆ[adv.] (yok-yok) EN: just now ; only recently ; recently FR: récemment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า just now
Back to top