ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

husband or wife

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *husband or wife*, -husband or wife-

husband or wife ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
husband or wife (n.) คู่สามีภรรยา See also: คู่สมรส, คู่ชีวิต

husband or wife ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老伴[lǎo bàn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˋ, 老伴] spouse (husband or wife); better half

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า husband or wife
Back to top