ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

husband and wife

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *husband and wife*, -husband and wife-

husband and wife ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
husband and wife (n.) คู่แต่งงาน See also: คู่ผสมพันธุ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Husband and wifeสามีและภรรยา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนธรรพวิวาห์ (v.) become husband and wife without marriage
บุพเพสันนิวาส (n.) state of being husband and wife in the past life See also: husband and wife in previous existence, become a married couple by will of heaven
สามีภรรยา (n.) husband and wife Syn. ผัวเมีย
อยู่กิน (v.) live together as husband and wife See also: cohabit as husband and wife

husband and wife ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
[lì, ㄌㄧˋ, 俪 / 儷] husband and wife
两口子[liǎng kǒu zi, ㄌㄧㄤˇ ㄎㄡˇ ㄗ˙, 两口子 / 兩口子] husband and wife
分居[fēn jū, ㄈㄣ ㄐㄩ, 分居] to separate (married couple); to live apart (of husband and wife, family members)
夫妇[fū fù, ㄈㄨ ㄈㄨˋ, 夫妇 / 夫婦] a (married) couple; husband and wife

husband and wife ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮面夫婦[かめんふうふ, kamenfuufu] (n) couple who only go through the motions of being husband and wife
内縁関係[ないえんかんけい, naienkankei] (n,adj-no) de facto marriage; common-law marriage; living together as husband and wife without formal marriage
夫婦の和[ふうふのわ, fuufunowa] (n) conjugal harmony; concord between husband and wife
夫婦の所有財産[ふうふのしょゆうざいさん, fuufunoshoyuuzaisan] (n) conjugal property; joint ownership property of husband and wife
形影一如[けいえいいちにょ, keieiichinyo] (n) being inseparable as a form and its shadow; a person's deed mirrors the good or evil of his mind; husband and wife being never apart
夫婦間[ふうふかん, fuufukan] (n,adj-no) within a marriage; between husband and wife; conjugal
契る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (arch) to pledge; to promise; to swear; (2) to have sexual intercourse (esp. between husband and wife); to share a bed

husband and wife ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanni) EN: state of being husband and wife in the past life FR:
ได้กัน[v. exp.] (dāikan) EN: become husband and wife ; live together FR:
ได้คู่[v. exp.] (dāi khū) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife FR:
คนธรรพวิวาห์[X] (khonthanpha) EN: become husband and wife without marriage FR:
คู่ครอง[n.] (khūkhrøng) EN: spouse ; partner ; mate ; soul mate ; husband and wife ; couple FR: concubin [m] ; promis [m] (vx)
คู่ผัวตัวเมีย[n.] (khūphūatūam) EN: married couple ; husband and wife FR:
คู่สมรส[n.] (khūsomrot) EN: spouse ; mate ; husband and wife ; bride and groom ; bridal pair ; married couple FR: couple marié [m] ; époux [mpl] ; mariés [mpl]
ผัวเมีย[n.] (phūa-mīa) EN: spouses ; husband and wife ; mate ; married couple FR: époux [mpl] ; couple [m] ; mari et femme [mpl]
สามีภรรยา[n. exp.] (sāmī phanra) EN: husband and wife ; married couple FR: époux [mpl] ; conjoints [mpl] ; couple [m]

husband and wife ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehegatten {pl}husband and wife

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า husband and wife
Back to top