ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

happiest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *happiest*, -happiest-

happiest ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I was one of the unhappiest lads in New Yorkฉันเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่มีความสุขมากที่สุดในนิวยอร์ก

happiest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glücklich (über) {adj} | glücklicher | am glücklichstenhappy (at; about) | happier | happiest
unglücklich {adj} | unglücklicher | am unglücklichstenunhappy | unhappier | unhappiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า happiest
Back to top