ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give up drinking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give up drinking*, -give up drinking-

give up drinking ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戒酒[jiè jiǔ, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄡˇ, 戒酒] teetotal; to give up drinking; a ban on alcohol

give up drinking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดเหล้า[v. exp.] (ot lao) EN: give up drinking FR: s'abstenir de boire (de l'alcool); arrêter de boire (de l'alcool)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give up drinking
Back to top