ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fighter pilot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fighter pilot*, -fighter pilot-

fighter pilot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fighter pilot (n.) นักบินที่ยิงเครื่องบินศัตรูได้ตั้งแต่ห้าลำขึ้นไป Syn. veteran, combat pilot

fighter pilot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jagdflieger {m} [mil.]fighter pilot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fighter pilot
Back to top