ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel comfortable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel comfortable*, -feel comfortable-

feel comfortable ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สบายกาย (v.) feel comfortable See also: feel relaxed, feel untroubled, feel soothed, feel satisfied physically Syn. สบายตัว
สบายตัว (v.) feel comfortable See also: feel relaxed, feel untroubled, feel soothed, feel satisfied physically
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I feel comfortable talking to herฉันรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับเธอ

feel comfortable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจชื้น[v.] (jaicheūn) EN: feel relieved ; feel comfortable ; be at ease FR:
สบาย[v.] (sabāi) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy FR: être à l'aise ; se sentir bien ; être relax
ถนัดใจ[v.] (thanatjai) EN: feel right about ; feel comfortable FR:
อุ่นใจ[v.] (unjai) EN: feel encouraged ; feel relieved ; be at ease ; feel comfortable FR: être sécurisé ; être rassuré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel comfortable
Back to top