ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

evil eye

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *evil eye*, -evil eye-

evil eye ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
evil eye (n.) สิ่งที่นำความเคราะห์ร้ายมาให้ See also: สิ่งที่นำความโชคร้ายมาให้, คำสาปแช่ง Syn. hex, jinx Ops. benediction, blessing

evil eye ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถลึงตา[v.] (thaleungtā) EN: give the evil eye ; stare hard ; give a hard look ; throw a look of disapproval ; pass a look of disapproval FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า evil eye
Back to top