ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crowd around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crowd around*, -crowd around-

crowd around ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุง (v.) crowd around See also: throng, gather around
เบียดเสียดยัดเยียด (v.) crowd around (round) See also: gather Syn. แน่น, คับคั่ง
แน่นขนัด (v.) crowd around (round) See also: gather Syn. แน่น, คับคั่ง, เบียดเสียดยัดเยียด

crowd around ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มุง[v.] (mung) EN: crowd around ; throng ; gather around ; press round FR: se masser ; se presser ; affluer
รุมล้อม[v. exp.] (rum løm) EN: encircle ; crowd around ; mob FR: encercler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crowd around
Back to top