ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boyfriend or girlfriend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boyfriend or girlfriend*, -boyfriend or girlfriend-

boyfriend or girlfriend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boyfriend or girlfriend (n.) คู่รัก See also: แฟน, คนรัก Syn. lover
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แฟน (n.) boyfriend or girlfriend See also: sweetheart, beloved person, lover, beau, suitor Syn. คนรัก, คู่รัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boyfriend or girlfriend
Back to top