ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beauty salon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beauty salon*, -beauty salon-

beauty salon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beauty salon (n.) ร้านเสริมสวย
beauty salon (n.) ร้านเสริมสวย

beauty salon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美容院[měi róng yuàn, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˋ, 美容院] beauty salon; lady's hair parlor

beauty salon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エステティックサロン[, esuteteikkusaron] (n) beauty salon (wasei
ビューティーサロン[, byu-tei-saron] (n) beauty salon
美容院[びよういん, biyouin] (n) beauty parlour; beauty parlor; beauty salon; hairdressing salon; (P)

beauty salon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร้านเสริมสวย[n. exp.] (rān soēmsūa) EN: beauty shop ; beauty parlor ; beauty salon ; ladies' hairdressing salon FR: salon de beauté [m] ; institut de beauté [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beauty salon
Back to top