ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be wicked

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be wicked*, -be wicked-

be wicked ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั่วช้า (v.) be wicked See also: be atrocious, be nefarious, be vicious, be vile Syn. เลวทราม, ชั่วร้าย, ร้าย, ต่ำช้า Ops. ดี
ดุร้าย (v.) be wicked See also: be cruel, be merciless, be pitiless, be heartless, be vicious, be evil-minded Syn. ใจดำ, โหด, ใจทมิฬ Ops. ใจดี, ปราณี
อุบาทว์ (v.) be wicked See also: be evil Syn. อัปรีย์, จัญไร Ops. มงคล, ดีงาม
ใจทมิฬ (v.) be wicked See also: be cruel, be merciless, be pitiless, be heartless, be vicious, be evil-minded Syn. ใจดำ, ดุร้าย, โหด Ops. ใจดี, ปราณี
ใจร้าย (v.) be wicked See also: be cruel, be merciless, be pitiless, be heartless, be vicious, be evil-minded Syn. ใจดำ, ดุร้าย, โหด, ใจทมิฬ Ops. ใจดี, ปราณี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be wicked
Back to top