ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be unsure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be unsure*, -be unsure-

be unsure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder FR:
ไม่แน่ใจ[v. exp.] (mai naējai) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be unsure ; be not convinced FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
งุนงง[v.] (ngun-ngong) EN: be doubtful ; be unsure ; be uncertain ; be baffled ; be perplexed FR:

be unsure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unsicher; ungewiss {adj} | (sich) unsicher sein, ob ...unsure | to be unsure whether ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be unsure
Back to top