ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be unlucky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be unlucky*, -be unlucky-

be unlucky ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซวย (v.) be unlucky See also: have misfortune, be unfortunate Syn. โชคร้าย, โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย, ดวงไม่ดี Ops. โชคดี, ดวงดี
ดวงไม่ดี (v.) be unlucky See also: have misfortune, be unfortunate, be ill-fated, be luckless Syn. โชคร้าย, โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย, ซวย Ops. ดวงดี
อับโชค (v.) be unlucky See also: be luckless, be unfortunate Syn. ไร้โชค Ops. มีโชค
อาภัพ (v.) be unlucky See also: be ill-fated, be hapless, be luckless Syn. อับโชค Ops. เคราะห์ดี, มีวาสนา
เคราะห์ร้าย (v.) be unlucky See also: be unfortunate, be ill-fated, be ill-fortuned Syn. โชคร้าย, อัปมงคล, ซวย, เคราะห์ Ops. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล
โชคร้าย (v.) be unlucky See also: be unfortunate, be ill-fated, be ill-fortuned Syn. อัปมงคล, ซวย, เคราะห์ Ops. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล
โชคร้าย (v.) be unlucky See also: have misfortune, be unfortunate Syn. โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย, ดวงไม่ดี Ops. โชคดี, ดวงดี
โชคร้าย (v.) be unlucky See also: have misfortune, be unfortunate, be luckless, be ill-fated Syn. ซวย, เคราะห์ร้าย Ops. โชคดี, ดวงดี
โชคร้าย (v.) be unlucky See also: have misfortune, be unfortunate, be ill-fated, be luckless Syn. โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย, ซวย Ops. ดวงดี
โชคไม่ดี (v.) be unlucky See also: have misfortune, be unfortunate, be luckless, be ill-fated Syn. โชคร้าย, ซวย, เคราะห์ร้าย Ops. โชคดี, ดวงดี
ไร้โชค (v.) be unlucky See also: be luckless, be unfortunate Ops. มีโชค

be unlucky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated FR: être malchanceux ; jouer de malchance ; avoir la scoumoune (pop.)
ซวย[v.] (sūay) EN: be unlucky ; be followed by a jinx ; run into bad luck ; fall on evil days FR: avoir la poisse ; avoir la guigne (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be unlucky
Back to top