ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be unconscious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be unconscious*, -be unconscious-

be unconscious ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิ่งแน่ (v.) be unconscious See also: be motionless, be mindless Syn. แน่นิ่ง Ops. เคลื่อนไหว, กระดุกกระดิก
สลบไสล (v.) be unconscious See also: lose conscious, faint, swoon, pass out, sleep like tops, be lying unconscious Syn. แน่นิ่ง
สิ้นสติ (v.) be unconscious See also: be senseless Syn. หมดสติ, ไม่ได้สติ Ops. มีสติ
หน้ามืดตามัว (v.) be unconscious See also: lose temper
เผลอใจ (v.) be unconscious See also: to be careless, to be negligent
แน่นิ่ง (v.) be unconscious See also: still, be motionless Syn. ไม่ไหวติง, นิ่งแน่
ไม่ได้สติ (v.) be unconscious See also: be senseless Syn. หมดสติ Ops. มีสติ
ไม่ไหวติง (v.) be unconscious See also: still, be motionless Syn. นิ่งแน่

be unconscious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีสติ[xp] (mai mī sati) EN: be senseless ; lose consciousness ; be unconscious ; lose one's mind ; lose one's sense FR: manquer de conscience
งมงาย[v.] (ngomngāi) EN: be credulous ; be gullible ; be unquestioning ; be ignorant ; be unconscious FR: croire bêtement ; être crédule
เผลอใจ[v.] (phloē jai) EN: be unconscious ; to be careless ; to be negligent FR:
เผลอไผล[v.] (phloēphlai) EN: be unconscious ; be unaware ; be forgetful ; be absent-minded FR:
เผลอตัว[v.] (phloē tūa) EN: be unaware ; to be unconscious ; to be ignorant FR: s'oublier
สลบไสล[v.] (salopsalai) EN: be unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious FR: s'évanouir ; défaillir ; perdre connaissance ; tomber en défaillance ; se pâmer (vx) ; collapser (fam.)
สิ้นสติ[v.] (sinsati) EN: faint ; lose consciousness ; be unconscious FR: perdre connaissance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be unconscious
Back to top