ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be stern

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be stern*, -be stern-

be stern ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน้าตึง (v.) be stern-faced See also: look straight Syn. หน้าบึ้ง, หน้าบึ้งตึง
หน้าบึ้งตึง (v.) be stern-faced See also: look straight Syn. หน้าบึ้ง

be stern ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาจริง[v.] (aojing) EN: be strict ; be stern ; be rid ; be serious ; put one's foot down (loc.) FR: être strict ; être sérieux
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aoja) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid FR: prendre au sérieux
เคร่งเครียด[v.] (khrengkhrīe) EN: be serious ; be strict ; tense ; strain ; be stern ; be earnest FR:
หนักใจ[v.] (nakjai) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut ; be heavy of heart FR: être embarrassé ; être tracassé
วิตก[v.] (witok) EN: be serious ; worry ; be anxious ; be conerned ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut FR:
วุ่นวายใจ[v.] (wunwāijai) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut FR:
หน้าบึ้งตึง[v.] (nā beungteu) EN: be stern-faced FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be stern
Back to top