ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be sparse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be sparse*, -be sparse-

be sparse ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โกร๋งเกร๋ง (v.) be sparse See also: be thin, be watery, be wishy-washy Syn. โหรงเหรง, บางตา, น้อย Ops. ล้นหลาม, มากมาย
โหรง (v.) be sparse See also: be thin, be watery, be wishy-washy Syn. โหรงเหรง, บางตา, น้อย, โกร๋งเกร๋ง Ops. ล้นหลาม, มากมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be sparse
Back to top