ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be soundless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be soundless*, -be soundless-

be soundless ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วังเวง (v.) be soundless See also: be noiseless, be silent, be quiet Syn. เงียบสนิท, เงียบสงัด, เงียบสงบ Ops. อื้ออึง, อึกทึก, เสียงดัง
เงียบสนิท (v.) be soundless See also: be noiseless, be silent, be quiet Syn. วังเวง, เงียบสงัด, เงียบสงบ Ops. อื้ออึง, อึกทึก, เสียงดัง
เงียบเชียบ (v.) be soundless See also: be noiseless, be silent, be quiet Syn. วังเวง, เงียบสนิท, เงียบสงัด, เงียบสงบ Ops. อื้ออึง, อึกทึก, เสียงดัง
เงียบเสียง (v.) be soundless See also: be quiet, be silent, be noiseless Syn. เงียบ, ไม่ส่งเสียง Ops. ส่งเสียงดัง
ไม่ส่งเสียง (v.) be soundless See also: be quiet, be silent, be noiseless Syn. เงียบ Ops. ส่งเสียงดัง

be soundless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงียบเชียบ[v.] (ngīepchīep) EN: be soundless ; be noiseless ; be silent ; be quiet FR:
เงียบสงัด[v.] (ngīep sa-ng) EN: be quiet ; be silent ; be soundless ; be noiseless ; be inaudible FR:
เงียบเสียง[v. exp.] (ngīep sīeng) EN: be soundless ; be quiet ; be silent ; be noiseless FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be soundless
Back to top