ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be serious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be serious*, -be serious-

be serious ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึงขัง (adj.) be serious See also: be severe, be rigorous Syn. จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, เคร่งครัด Ops. สบายๆ, เป็นกันเอง
จริงจัง (v.) be serious See also: be earnest Syn. แน่แท้ Ops. เล่นๆ
ตรึงเครียด (v.) be serious See also: be sober, look grave
ร้ายแรง (v.) be serious See also: be critical Syn. อุกอาจ
ว้าวุ่นใจ (v.) be serious See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut Syn. หนักใจ, วิตกกังวล, กลุ้มใจ Ops. สบายใจ
วิตก (v.) be serious See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut Syn. หนักใจ, วุ่นวายใจ, กังวล, เป็นทุกข์, วิตกกังวล, กลุ้มใจ Ops. สบายใจ
วุ่นวายใจ (v.) be serious See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut Syn. หนักใจ, วิตกกังวล, กลุ้มใจ, ว้าวุ่นใจ Ops. สบายใจ
หนักใจ (v.) be serious See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut Syn. เคร่งเครียด, เครียด, วุ่นวายใจ, วิตก, กังวล, ลำบากใจ, กลุ้มใจ, ทุกข์ใจ Ops. สบายใจ
อุกฉกรรจ์ (v.) be serious See also: be critical Syn. ร้ายแรง, อุกอาจ
เคร่งเครียด (v.) be serious See also: be strict, tense, strain, be stern, be earnest Syn. เครียด, คร่ำเคร่ง Ops. ผ่อนคลาย
เครียด (v.) be serious See also: tense, strain, be nervous, be stern, be taut Syn. เคร่งเครียด, ตึงเครียด, หนักใจ, วุ่นวายใจ, วิตก, กังวล Ops. ผ่อนคลาย
เป็นเอามาก (v.) be serious See also: be severe, be critical, be acute Syn. รุนแรง
เอาจริงเอาจัง (v.) be serious See also: be in earnest, be stern, be austere, be rigid Syn. เอาจริง, จริงจัง Ops. เหลาะแหละ
แน่แท้ (v.) be serious See also: be earnest Ops. เล่นๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want you to be serious nowฉันอยากให้คุณเอาจริงเอาจังตอนนี้

be serious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาจริง[v.] (aojing) EN: be strict ; be stern ; be rid ; be serious ; put one's foot down (loc.) FR: être strict ; être sérieux
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aoja) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid FR: prendre au sérieux
เคร่ง[v.] (khreng) EN: be strict ; be severe ; be austere ; be rigorous ; be serious ; be stringent FR: être sérieux ; être strict
เคร่งครัด[v.] (khrengkhrat) EN: be strict ; be serious ; be stiff ; be rigorous ; be stringent; FR:
เคร่งเครียด[v.] (khrengkhrīe) EN: be serious ; be strict ; tense ; strain ; be stern ; be earnest FR:
หนักใจ[v.] (nakjai) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut ; be heavy of heart FR: être embarrassé ; être tracassé
พิดรก[v.] (phidrok) EN: be serious ; worry ; be anxious FR:
วิตก[v.] (witok) EN: be serious ; worry ; be anxious ; be conerned ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut FR:
วุ่นวายใจ[v.] (wunwāijai) EN: be serious ; tense ; strain ; be nervous ; be stern ; be taut FR:
ป่วยหนัก[v. exp.] (pūay nak) EN: be seriously ill ; sick as a dog (inf.) FR: être gravement malade ; être sérieusement malade ; être très malade ; être dans un état grave
ตรึงเครียด[v. exp.] (treung khrī) EN: be serious; be sober ; look grave FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be serious
Back to top