ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be poor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be poor*, -be poor-

be poor ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จน (v.) be poor See also: be impoverished, be poverty-stricken Syn. อัตคัด, ขาดแคลน, ฝืดเคือง, มีไม่สู้จะพอกินพอใช้, ขัดสน, ยากจน, ยากแค้น, อดอยาก Ops. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์
มีไม่สู้จะพอกินพอใช้ (v.) be poor See also: be impoverished, be poverty-stricken Syn. อัตคัด, ขาดแคลน, ฝืดเคือง, ขัดสน, ยากจน, ยากแค้น, อดอยาก Ops. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์
ยากจน (v.) be poor See also: be impoverished, be needy, be poverty-stricken, be destitute, be broke, be indigent Syn. ยากไร้, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจนข้นแค้น Ops. ร่ำรวย, มั่งมี
ยากจนข้นแค้น (v.) be poor See also: be impoverished, be needy, be poverty-stricken, be destitute, be broke, be indigent Syn. ยากไร้, ขัดสน, ยากแค้น Ops. ร่ำรวย, มั่งมี
ยากจนข้นแค้น (v.) be poor See also: be impoverished, be needy, be poverty-stricken, be destitute, be broke, be indigent Syn. ยากจน, ขัดสน, อัตคัด Ops. ร่ำรวย, มั่งมี
ยากนาน (v.) be poor See also: be trouble, be difficult, be strenuous, be laborious, be hard, be arduous, be troublesome, be onerous Syn. ลำบาก, ลำเค็ญ
ยากไร้ (v.) be poor See also: be impoverished, be needy, be poverty-stricken, be destitute, be broke, be indigent Syn. ยากจน, ขัดสน, ยากจนข้นแค้น, อัตคัด Ops. ร่ำรวย, มั่งมี
ลำบาก (v.) be poor See also: be trouble, be difficult, be strenuous, be laborious, be hard, be arduous, be troublesome, be onerous Syn. ลำเค็ญ
อัตคัด (v.) be poor See also: be destitute, be indigent, be necessitous Syn. ขัดสน, ขาดแคลน, ฝืดเคือง, ยากจน
เบี้ยน้อยหอยน้อย (v.) be poor

be poor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับจน[v.] (apjon) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor FR:
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack FR: être sans ressource
ลำบากยากแค้น[v. exp.] (lambāk yākk) EN: become poverty-stricken ; be badly off ; live in poverty ; be impoverished ; be poor ; undergo trouble FR: être touché par la pauvreté
ไส้แห้ง[v.] (saihaēng) EN: impoverish ; pauperize ; be poor FR:
ยากนาน[v.] (yāknān) EN: be poor FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be poor
Back to top