ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be pleasing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be pleasing*, -be pleasing-

be pleasing ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งามตา (v.) be pleasing See also: be pleasant, be nice, be delightful Syn. สวยงาม, ดูดี, เรียบร้อย, เป็นระเบียบ Ops. รก, รุงรัง
เป็นที่ชื่นชอบ (v.) be pleasing See also: be a favourite with, favour Syn. เป็นที่ชอบใจ, เป็นที่พึงพอใจ
เป็นที่ชื่นชอบ (v.) be pleasing See also: be a favourite with, favour Syn. เป็นที่ชอบใจ, เป็นที่พึงพอใจ
เป็นที่พึงพอใจ (v.) be pleasing See also: be a favourite with, favour Syn. เป็นที่ชอบใจ
เป็นที่พึงพอใจ (v.) be pleasing See also: be a favourite with, favour Syn. เป็นที่ชอบใจ
เป็นระเบียบ (v.) be pleasing See also: be pleasant, be nice, be delightful Syn. สวยงาม, ดูดี, เรียบร้อย Ops. รก, รุงรัง
ถูกตา (v.) be pleasing to the eyes See also: be beautiful, be good-looking Syn. งาม, น่าดู, ต้องตา
เจริญตาเจริญใจ (v.) to be pleasing See also: look good, pleasant, to be delighted, to be happy Syn. พอใจ, ต้องใจ, ต้องตา Ops. เศร้าใจ, สลดใจ, หดหู่

be pleasing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญตา[v. exp.] (jaroēn tā) EN: be pleasant to the eyes ; be pleasing to the eyes FR: être agréable à l'oeil
งามตา[v. exp.] (ngām tā) EN: be pleasing ; be pleasant ; be nice ; be delightful FR:
พูดเอาใจ[v. exp.] (phūt aojai) EN: be ingratiating ; be pleasing ; say what somebody wants to hear FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be pleasing
Back to top