ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be penniless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be penniless*, -be penniless-

be penniless ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเป๋าแห้ง (v.) be penniless See also: be broke, be short of money, be poor, be impecunious Syn. ไม่มีเงิน, จน
จนกรอบ (v.) be penniless See also: be extremely poor, be totally impoverished, be needy, be destitute, be indigent Syn. จนมาก, อัตคัด, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจน, อดอยาก, ไม่มีจะกิน Ops. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์
จนมาก (v.) be penniless See also: be extremely poor, be totally impoverished, be needy, be destitute, be indigent Syn. อัตคัด, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจน, อดอยาก, ไม่มีจะกิน Ops. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์
หมดเนื้อหมดตัว (v.) be penniless See also: be indigent Syn. หมดตัว, สิ้นเนื้อประดาตัว Ops. มั่งมี
ไม่มีจะกิน (v.) be penniless See also: be extremely poor, be totally impoverished, be needy, be destitute, be indigent Syn. จนมาก, อัตคัด, ขัดสน, ยากแค้น, ยากจน, อดอยาก Ops. ร่ำรวย, มั่งคั่ง, มั่งมี, อุดมสมบูรณ์
ไม่มีเงิน (v.) be penniless See also: be broke, be short of money, be poor, be impecunious Syn. จน

be penniless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถังแตก[v.] (thangtaēk) EN: be broke ; be penniless ; be extremely poor FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be penniless
Back to top