ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be peaceful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be peaceful*, -be peaceful-

be peaceful ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่มเย็น (v.) be peaceful See also: be secure and peaceful Syn. สุขสบาย, เป็นสุข, ร่มเย็นเป็นสุข Ops. ทุกข์ร้อน, ร้อนรุ่ม
ร่มเย็นเป็นสุข (v.) be peaceful See also: be secure and peaceful Syn. สุขสบาย, เป็นสุข Ops. ทุกข์ร้อน, ร้อนรุ่ม
สงบราบคาบ (v.) be peaceful See also: be tranquil, be calm
สุขสงบ (v.) be peaceful See also: be serene, be tranquil, be calm Syn. สงบสุข Ops. วุ่นวาย, โกลาหล, ป่วน, อลเวง, อลวน, อลหม่าน

be peaceful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร่มเย็นเป็นสุข[v. exp.] (romyen pen ) EN: be peaceful FR:
สงบจิตสงบใจ[v. exp.] (sa-ngop jit) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness FR: être serein
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngī) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene FR: être calme ; être paisible
สงบราบคาบ[v.] (sa-ngop rāp) EN: be peaceful ; be tranquil ; be calm FR: être calme

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be peaceful
Back to top