ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be near

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be near*, -be near-

be near ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวิด (v.) be near See also: come near, be almost Syn. เฉียด, จวนเจียน, หวุดหวิด, เกือบ
เข้าตรีทูต (v.) be nearly dead See also: approach to death

be near ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挨近[āi jìn, ㄞ ㄐㄧㄣˋ, 挨近] get close to; be near to
[bì, ㄅㄧˋ, 比] associate with; be near

be near ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
หวิด[v.] (wit) EN: be near ; come near ; be almost FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be near
Back to top