ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be moved

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be moved*, -be moved-

be moved ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
泣かされる[なかされる, nakasareru] (v1,vi) (1) to be moved to tears; (2) to suffer greatly (from)
泣き出す;泣出す[なきだす, nakidasu] (v5s,vi) to burst into tears; to burst out crying; to begin to cry; to be moved to tears
引かされる[ひかされる, hikasareru] (v1) to be moved; to be drawn

be moved ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดื่มด่ำ[v.] (deūmdam) EN: savor ; be moved (by) FR: savourer
กระเทือนใจ[v.] (kratheūoenj) EN: be affected ; be touched ; be moved ; strike one's mind ; be hurt FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be moved
Back to top