ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be impoverished

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be impoverished*, -be impoverished-

be impoverished ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลำบากยากเข็ญ (v.) be impoverished See also: be poor Syn. ยากแค้น, ยากจน Ops. มั่งมี, อยู่ดีกินดี
อับจน (v.) be impoverished See also: be poor Syn. ยากแค้น, ลำบากยากเข็ญ, ยากจน Ops. มั่งมี, อยู่ดีกินดี
อับจน (v.) be impoverished See also: be poverty-stricken, be poor Syn. ยากจน, ยากแค้น
อับจน (v.) be impoverished See also: be poverty-stricken, be poor Syn. ยากจน, ยากแค้น

be impoverished ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับจน[v.] (apjon) EN: be impoverished ; be poverty-stricken ; be poor FR:
ลำบากยากแค้น[v. exp.] (lambāk yākk) EN: become poverty-stricken ; be badly off ; live in poverty ; be impoverished ; be poor ; undergo trouble FR: être touché par la pauvreté
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse FR: être ruiné ; être insolvable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be impoverished
Back to top