ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be impetuous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be impetuous*, -be impetuous-

be impetuous ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คะนอง (v.) be impetuous See also: be wild, be high-spirited, be dashing, be fiery Syn. คึก, ลำพอง
คึกคะนอง (v.) be impetuous See also: be clamorous, be high-spirited, be wild, be in high spirit Syn. ฮึกเหิม, ลำพอง, ร่าเริง
พลุ่นพล่าน (v.) be impetuous See also: act rashly, act recklessly, act without thought, be hot-tempered Syn. หุนหัน, หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม
มุทะลุ (v.) be impetuous See also: act rashly, act recklessly, act without thought, be hot-tempered Syn. หุนหัน, หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, พลุ่นพล่าน

be impetuous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
逸る[はやる, hayaru] (v5r) to be in high spirits; to be impatient; to be hotblooded; to be rash; to be impetuous

be impetuous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หุนหัน[v.] (hunhan) EN: be impetuous FR:
หุนหันพลันแล่น[v.] (hunhanphlan) EN: be rash ; be hasty ; be impetuous FR: agir sans réfléchir
มุทะลุ[v.] (muthalu) EN: be impetuous ; act rashly ; act recklessly ; act without thought ; be hot-tempered ; be rash ; be headstrong ; be hotheaded FR:
พรวดพราด[v.] (phrūatphrāt) EN: be abrupt ; be hasty ; be hurried ; be impetuous ; be sudden FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be impetuous
Back to top