ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be heartless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be heartless*, -be heartless-

be heartless ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อำมหิต (v.) be heartless See also: be cold-hearted, be cruel, be merciless Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์
เลือดเย็น (v.) be heartless See also: be cold-hearted, be cruel, be merciless Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be heartless
Back to top