ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be gorgeous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be gorgeous*, -be gorgeous-

be gorgeous ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อล่องฉ่อง (v.) be gorgeous See also: be beautiful, be attractive, be nice-looking Syn. งาม, สวย

be gorgeous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สวย[v.] (sūay [= sua) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome FR:
สวยหรู[v.] (sūayrū) EN: be splendid ; be gorgeous ; be sumptuous FR:
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yo) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be gorgeous
Back to top