ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be fearful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be fearful*, -be fearful-

be fearful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประหวั่น[v.] (prawan) EN: dread ; be in dread ; be fearful ; fear FR: craindre
ตกประหม่า[v.] (tokpramā) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful FR:
หวั่นเกรง[v.] (wankrēng) EN: be apprehensive ; be fearful FR:
หวาดระแวง[v.] (wātrawaēng) EN: be suspicious ; mistrust ; be cautious (of) ; fear ; be fearful (of) ; be apprehensive FR:
วิตกจริต[v.] (witokjarit ) EN: be worried about ; be uneasy ; be anxious ; be apprehensive ; be fearful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be fearful
Back to top